۱۳۹۷-۰۶-۰۳
رئیس دانشگاه در جمع اساتید و همکاران و خانواده های آنها

فرزندان خود را با تربیت رضوی تربیت نمایید

رئیس دانشگاه دیروز جمعه در اردوی خانوادگی کارکنان و اساتید دانشگاه در اردوگاه شهید بهشتی گلمکان گفت سعی کنید فرزندان خود را رضوی تربیت نمایید و استعدادهای خوب آنها را به سمت دانشگاه علوم اسلامی رضوی هدایت نمایید
به گزارش روابط عمومی دانشگاه در این اردو که دیروز جمعه دوم شهریور به مناسبت روز کارمند برگزار شد تعداد بیش از هشتاد خانواده از اساتید و کارکنان دانشگاه حضور داشتند و طی آن حاضرین از سخنان تربیتی استاد صادقیان و سخنرانی دکتر وحدتی شبیری رئیس دانشگاه استفاده کردند.
این گزارش حاکی است در این جلسه رئیس دانشگاه از خانواده های کارکنان و اساتید خواست پیشنهادهای خود را از طریق صندوق ارتباط با ریاست به اطلاع رئیس دانشگاه برسانند.
دکتر وحدتی شبیری همچنین از معاونت فرهنگی دانشگاه خواست برنامه ریزی لازم برای استفاده خانواده های اساتید و کارکنان از کلاسهای تربیتی و خانواده در دانشگاه صورت پذیرد.
رئیس دانشگاه همچنین از خانوادهای همکاران که زمینه علمی لازم را دارند خواست در قالب خادمیاران علمی با دانشگاه علوم اسلامی رضوی همکاری داشته باشند.
وی از همسران کارکنان خواست در صورتی که هنر خاصی مرتبط با خانواده دارند برای آموزش آن به سایر خانواده ها اهتمام داشته باشند و در این خصوص از معاونت فرهنگی دانشگاه خواست تا زمینه این فعالیت در محیط دانشگاه فراهم شود.
شایان ذکر است در این اردوی یک روزه برنامه های مختلف فرهنگی و هنری با همکاری معاونت تبلیغات اسلامی آستان قدس رضوی و بعضی از دانشجویان هنرمند دانشگاه برای خانواده ها و فرزندان ایشان برگزار شد.
نشست صمیمی خانواده های اساتید و کارکنان دانشگاه به همت معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه دیروز جمعه در اردوگاه شهید بهشتی گلمکان برگزار شد

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

HTML محدود