۱۳۹۷-۰۵-۲۳

تاکید رئیس دانشگاه و رئیس سازمان کتابخانه های آستان قدس رضوی بر ایجاد رشته های نسخه شناسی و مرمت

روسای دانشگاه علوم اسلامی رضوی و سازمان کتابخانه ها و موزه های آستان قدس رضوی بر ایجاد رشته های نسخه شناسی و مرمت نسخ مکتوب در دانشگاه با هدف تامین نیروی سازمان و سایر کتابخانه های کشور تاکید کردند
به گزارش روابط عمومی دانشگاه در این نشست که امروز سه شنبه 23 مردادماه با حضور روسا و مدیران دو مجموعه در دانشگاه علوم اسلامی رضوی برگزار شد طرفین بر همکاریهای علمی بین دو مرکز تدکید کردند.
این گزارش حاکی است در این نشست دکتر بذرافشان رئیس سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی با برشمردن پتانسیلهای همکاری بین دانشگاه علوم اسلامی رضوی و سازمان کتابخانه ها از آمادگی این سازمان برای ارائه خدمات پژوهشی و کتابخانه ای برای اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه خبرداد و ادامه داد اساتید دانشگاه علوم اسلامی رضوی نیز می توانند در زمینه مشاوره محتوایی در خصوص نسخ خطی و تالارهای مطالعه با سازمان کتابخانه های آستان قدس رضوی همکاری نمایند.
وی همچنین از دانشگاه خواست در زمینه تأمین نیروی انسانی برای مواردی چون کارشناسان نسخ خطی و نیز مرمت آثار از طریق ایجاد رشته های مرتبط با این سازمان همکاری نماید.
دکتر بذرافشان تأکید کرد در حال حاضر نیروهای با تجربه ای در این زمینه ها در سازمان کتابخانه ها وجود دارد و دانشگاه می تواند ضمن بهره گیری از این نیروها برای انتقال تجربیات خود از بنیه علمی خود برای تربیت نیروهای لازم برای سازمان کتابخانه ها و سایر کتابخانه های کشور قدم بردارد.
این استاد دانشگاه ادامه داد زمینه های همکاری این دو مرکز علمی حتی می تواند در خصوص تامین مترجم و راهنما برای کتابخانه و موزه آستان قدس رضوی نیز ادامه یابد.
دکتر وحدتی شبیری رئیس دانشگاه نیز با برشمردن زمینه های همکاری مشترک با کتابخانه آستان قدس رضوی خواستار همکاری این سازمان برای تهیه تاریخ شفاهی مرتبط با مدارس خیرات خان، میرزا جعفر، حاج حسن و باقریه شد و ادامه داد با توجه به اینکه در حال حاضر تعداد زیادی از افراد مرتبط با این مدارس در قید حیات هستند شاسته است بخش تاریخ شفاهی مرکز اسناد آستان قدس رضوی در زمینه مصاحبه با این افراد اقدام نموده و حتی در راستای تربیت نیرو با آموزش دانشجویان دانشگاه علوم اسلامی رضوی از این پتانسیل بهره برداری نماید.
وحدتی شبیری از تکلیف دانشگاه برای ایجاد دانشکده هنرهای اسلامی در دانشگاه علوم اسلامی رضوی خبر داد و تأکید کرد بدون شک سازمان کتابخانه ها و موزه های آستان قدس رضوی نیز با دارا بودن ذخایر غنی هنر اسلامی می تواند در ایجاد این دانشکده به دانشگاه یاری رساند.
رئیس دانشگاه تأکید کرد با وجود چنان مرکز غنی در حرم مطهر دانشکده هنرهای اسلامی می تواند بهترین دانشکده در این رشته در کل کشور شود.
شایان ذکر است در پایان روسای این دو مرکز بر تشکیل کارگروه مشترک برای تدوین تفاهم نامه همکاری تأکید کردند.

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

HTML محدود