۱۳۹۷-۰۶-۰۴

آیت الله صادقی رشاد؛ تحول حوزه با تولید علوم انسانی محقق خواهد شد

آیت الله صادقی رشاد رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در جمع اساتید و دانشجویان دانشگاه علوم اسلامی رضوی گفت تحول حوزه با تولید علوم انسانی محقق خواهد شد
به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم اسلامی رضوی، آیت الله صادقی رشاد در نشست بایسته های علوم انسانی که در دانشگاه علوم اسلامی رضوی برگزار شد گفت: در غرب علوم انسانی رقیب شریعت است که این بحث در جهان غرب یک مفهوم دارد و در ایران و اسلام یک مفهوم دارد، در غرب علم و دین نوعا تعارض علم طبیعی با الهیات علم مسیحی مطرح می شود.
وی افزود: در ایران این گونه مسائل به این نحو  مطرح نمی شود و علوم انسانی با الهیات اسلامی سازگار است و علم با شریعت تعارضی غیر مستقر با یک دیگر دارند.
مدیر حوزه های علمیه تهران خاطرنشان کرد: تعارض بین علوم انسانی موجود و شریعت است که شریعت این بحث را مطرح می کند که من برای تنظیم و مدیریت شئون انسان و هدایت آمده ام و همه آنچه نیازمند تفسیر است را کنترل می کنم،اسلام که می گوید قلمرو من گسترده است می خواهد این را برساند که توانایی هدایت بشر را در همه زمینه های انسانی را دارد.
استاد حوزه علمیه تصریح کرد: عین این ادعا را تماما علوم انسانی دارد برخلاف تصوری که در گزاره های علوم انسانی است این علوم دارای قضایای هستی شناسی،کنش های انسان و ادعای فلسفی هستند که علاوه بر این ها حکم بایستی را نیز صادر می کند و در نتیجه عملا این گونه است که امروزه علوم انسانی موجود در حال اداره کردن جامعه هستند.
آیت الله صادقی رشاد با بیان لزوم حضور علوم انسانی در بطن جامعه ادامه داد: اگر بنا است عرصه های جامعه اسلامی متحول شود ،نمی شود علوم انسانی را از بطن جامعه حذف کرد چرا که علوم انسانی یک واقعیت و ضرورت است و بدون این ها فرهنگ معنا ندارد و نمی توان در این بخش مدیریت کرد.
مدیر حوزه های علمیه تهران اظهار کرد: علوم انسانی هم در حوزه و معرفت و معیشت به کار می رود اما باید اسلامی بشود که اگر این گونه نشود تعارض بین شریعت و علوم انسانی حل نخواهد شد که اگر این چالش نیز حل نشود نخبگان نیز با دین و شریعت همراهی نخواهند کرد ومهم ترین چالش عصر معاصر که تولید علوم انسانی اسلامی است حل نخواهدشد.
آیت الله صادقی رشاد انقلاب اسلامی رایک فرآیند دانست و خاطرنشان کرد: انقلاب اسلامی نه یک پدیده است و نه فرآیند یک نواختی دارد و تداوم آن  مشروط بر وجود تکامل است که اگر بخواهد تکامل پیدا کند باید رهنمود های راهبردی سکان دار انقلاب اسلامی را  تحقق پیدا کند که این رهنمود ها مانند مهندسی فرهنگ است که در آن خود فرهنگ مهندسی می کند و اجازه ورود دیگر مقولات را به خود نمی دهد.
مدیر حوزه های علمیه تهران اظهار کرد: تولید علم دینی در گرو آن است تا فرهنگ و جامعه خواهان وجود الگوی اسلامی باشد و لزوم تولید علوم اسلامی انسانی ناشی از ضرورت های دیگر است که اگر این زمینه ها در دیگر بخش ها فراهم باشد می توان علوم اسلامی انسانی را تولید کرد و تحول حوزه در گرو تولید علوم انسانی اسلامی است تحول فقه در گرو تولید این علوم است و نسبت بین فقه و علوم انسانی در نسبت های چهارگانه عموم و خصوص من وجه است.
وی در پایان سخنان خود گفت: دانشگاه علوم اسلامی رضوی الگوی جدیدی از دانشگاه است اما دانشگاه های برگرفته از فرهنگ غرب اگر هنری داشته باشند می توانند در علوم موجود وارد شده به مرزهای آن پر و بال دهند و در آن متخصص تربیت می کنند اما نمی تواند مطلب و گزاره مستقل و جدید را تولید کنند اما این موضوع تقصیر دانشگاهیان ما نیست.

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

HTML محدود