۱۳۹۶-۱۲-۲۹

منابع رشته جدید دانش اجتماعی مسلمین اعلام شد

به گزارش روابط عمومی منابع رشته جدید دانش اجتماعی مسلمین در سه عنوان درسی اعلام گردید که شامل موارد ذیل می باشد.
  • نظریه ها
  • پیدایش نظریه های جامعه شناسی، غلامرضا جمشیدیها، انتشارات دانشگاه تهران
  • نظریه های جامعه شناسی  نوشته جورج ریتزر  ،ترجمه محسن ثلاثی ، انتشارات علمی.
  • روش تحقیق در علوم اجتماعی
  • استراتژیهای پژوهش اجتماعی،  بلیکی، نورمن (1389 )، ترجمه هاشم آقا بیگ پوری، تهران، جامعه شناسان.
  • کندوکاوها و پنداشته. رفیع پور، فرامرز (1375 )،تهران، نی
  • دانش اجتماعی مسلمین
  • تاریخ تفکر اجتماعی در اسلام. گروه مولفین؛ انتشارات سمت.
  • درآمدی بر جامعه‌شناسی اسلامی (دو جلد). گروه مؤلفین؛ انتشارات سمت.

شایان ذکر است داشگاه علوم اسلامی رضوی برای آزمون آتی در تیرماه 97 مجوز پذیرش دانشجو در سه رشته دانش اجتماعی ، حکمت اشراق و عرفان را اخذ نموده است و داوطلبان می توانند علاوه بر 5 رشته کارشناسی ارشد اعلام شده این سه رشته را نیز انتخاب نمایند.
 

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

HTML محدود