۱۳۹۷-۱۱-۳۰

اولین کنفرانس بین المللی تربیت دینی در ادیان ابراهیمیسایت کنفرانس بین المللی تربیت دینی در ادیان ابراهیم 

دستور العمل ارسال مقالات
سامانه ارسال مقالات


تاریخ های مهم :
زمان ارسال مقالات -  ۱۳۹۷/۱۲/۵
اعلام نتایج داوری - ۱۳۹۷/۱۲/۱۰
زمان برگزاري - ۱۳ اسفند ماه ۱۳۹۷  - (دو روز صبح و عصر)

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

HTML محدود