۱۳۹۲-۰۸-۰۹

لیست پایان نامه های گرایش علوم قرانی و حدیث

 
لیست پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه علوم اسلامی رضوی


رشته علوم قرآنی و حدیث:

ردیف عنوان دانشجو استاد راهنما سال

1

آفات و آسیبهای رفتاری انسان از نگاه قرآن
محمد نوروزی
محمدعلی مهدوی راد

1379

2

درجستجوی کتاب علی(ع)

سیدعلی سجادی زاده

کاظم مدیرشانه چی

1379

3

کمال انسان درقرآن

ابوالقاسم حسن پور

محمدهادی معرفت

1379

4

نیازهای انسان ازدیدگاه قرآن وسنت

سیدمحمودمرویان حسینی

محمدهادی معرفت

1379

5

وحی ازدیدگاه علامه طباطبایی

میرزاعلیزاده

محمدهادی معرفت

1379

6

هماهنگی وتناسب درساختارقرآن کریم

حسن خرقانی

محمدهادی معرفت

1379

7

علوم قرآنی درگفتارمعصومان(ع)

علی اصغرناصحیان

محمدهادی معرفت

1379

8

دیدگاههای مستشرقین پیرامون وحیانی بودن قرآن

محمدابراهیم روشن ضمیر

محمدهادی معرفت

1379

 9  بررسی مقایسه ای تطبیقی بین کتاب التفسیرالمفسرون از ذهبی و معرفت  غلامحسین مریچگانی
 مرتضی ایروانی
1379
 10  اصول مشترک ادیان ابراهیمی در قرآن و عهدین  سید مهدی احمدی نیک
 محمد هادی معرفت
1379
 11  روش شناسی تفسیر معصومان(ع)  علی اکبر رستمی
 محمد هادی معرفت
1379
 12  نسخه خطی حاشیه بر انوار التنزیل شیخ بهایی  غلام رضا شهرکی فلاح
محمود یزدی مطلق
1379
 13  هدایت و مبانی آن در قرآن  محمد دارینی
محمدعلی مهدوی راد
1379
14

ارزشهای انسانی اخلاقی درقرآن

علی اصغرباخدا

محمدعلی مهدوی راد

1380

15

بررسی قصص قرآن قصه حضرت ابراهیم (ع)

مهدی ابوذری

مهدی آصفی

1380

16

خاتمیت وجامعیت اسلام ازدیدگاه قرآن

افراسیاب محمدی فیروز

محمدهادی معرفت

1380

17

کنزالدقائق مشهدی وروش تفسیری او

سیدجلال حسینی

محمدهادی معرفت

1380

18

وحی درقرآن وسنت

رضاحق پناه

مرتضی ایروانی

1380

19

مبانی شیخ طوسی دررفع تعارض اخباردراستبصار

سیدعلی دلبری

محمدهادی معرفت

1380

20
طبری و تفسیر او در بوته نقد
سید محمد تقی شوشتری
 محمد هادی معرفت
1380
21
 بررسی آیات موهمه تناقض  محمد ابراهیم شادمانی
 غلامحسین ابراهیمی دینانی
1380
22

بررسی جایگاه سیاق آیات درتفسیرالمیزان

مصطفی محمودی صاحبی

محمد علی مهدوی راد

1381

23

بررسی مبانی آراءتفسیری سرسیداحمدخان هندی

سید زوارحسین نقوی

محمدهادی معرفت

1381

24
 انبیاء در قرآن و عهدین  علی باقری
علی مهدی زاده
1381
25
 مبانی تشیع در قرآن بروایت علامه حلی در نهج الحق  علی جلائیان اکبر نیا
محمد هادی معرفت
1381
26

اعتدال درقرآن وحدیث

ابوذرکریمی

محمدعلی مهدوی راد

1382

27

روش شناسی فقه الحدیثی فیض دروافی

محمدعلی بازوبندی

محمدعلی مهدوی راد

1382

28

سبک علامه در نقد نظرات تفسیری مخالف

سیدرضا موسوی کانی

محمدواعظ زاده خراسانی

1382

29

زنان درقرآن

علی اکبر قائمی منش

محمدواعظ زاده خراسانی

1382

30

شرح خطبه قاصعه امام علی(ع)

غلامحسین کمیلی

محمدهادی معرفت

1382

31

قرآن ومعرفی چهره پنهان نفاق

محمدمیرزائی

محمدهادی معرفت

1382

32
 استکبار از دیدگاه قرآن و حدیث  جعفر شکری صادقی
محمد هادی معرفت
1382
33
 العقاید الاسلامیه فی الصحیفه السجادیه  محمد حسین المظفر
محمدواعظ زاده خراسانی
1382
34

اخلاق اقتصادی از دیدگاه قرآن و روایات با نگاهی به روشهای مقابله با مفاسد اقتصادی

جواد ایروانی

محمد رضا حکیمی

1383

35

روش موضوعی در تفسیر قرآن

رضا علی عزیزی

محمد هادی معرفت

1383

36

قسم درقرآن کریم

سیدعقیل حیدرریدی

محمدهادی معرفت

1383

37
 آسیب حکومت و حاکمان در نهج البلاغه  علی جباری فیروزجاه  محمد واعظ زاده 1384
38
ادب انبیاء در قرآن و مقایسه آن با تورات و انجیل
محمد حیدری
محمدهادی معرفت
1384
39
بازکاوی معاد در قرآن و نقش سازنده آن در فرد و جامعه
غلام نبی گلستانی
محمدهادی معرفت
1384
40
بحران معنویت و راهکارهای هدایتی قرآن
یعقوب برزگرشانی
محمد واعظ زاده
1384
41
پیامهای اخلاقی تربیتی در آیات الاحکام
محمدجواد پارسا
محمدعلی مهدوی راد
1384
42
تجلی کلام الهی در حماسه حسینی
محسن نورائی
محمدعلی مهدوی راد
1384
43
خردورزی از منظر قرآن و روایات
یداله وحدانی نیا
سیدمحمدباقر حجتی
1384
44
گستره آموزه های تشریعی قرآن
علی راد
محمدهادی معرفت
1384
45
نبوت در نهج البلاغه
علی قلی زاده
محمدعلی مهدوی راد
1384
46
نقد محتوایی حدیث، ‌راهها و روشها
علی نصرتی
محمدهادی معرفت
1384
47
آرامش و اطمینان در قرآن
نبی الله صدری فر
محمدهادی معرفت
1385
48
آسیب شناسی حکومت دینی از دیدگاه امام علی(ع)
غلامرضا پیشقدم
محمدهادی معرفت
1385
49
راهبردهای تربیتی امام علی (ع) در نامه 31 نهج البلاغه
عباس محمدرضاپور زرجوع
محمدباقر فرزانه
1385
50
روش های تربیتی انبیاء در قرآن
سیدابوالقاسم موسوی
محمدعلی مهدوی راد
1385
51
مبانی جامعه دینی در قرآن
محمد قربان زاده
محمدهادی معرفت
1385
52
اهداف و مقاصد سوره مبارکه مائده
ماشااله اسمعیل نیا
محمدحسن رستمی
1386
53
تناسب آیات سوره بقره
محمدعلی فیض آبادی
محمدعلی مهدوی راد
1386
54
جامعه مطلوب از دیدگاه علی (ع) و روشهای مقابله با مفاسد اجتماعی
مهدی برفرازی
محمدعلی مهدوی راد
1386
55
روش شناسی تفاسیر ائمه اطهار(ع) در تفسیر البرهان و نور الثقلین
حسن غلامی قهجاورستانی
محمدعلی مهدوی راد
1386
56
روشهای تربیتی امام علی(ع) در نهج البلاغه
جواد اویش طاهری
محمدباقر فرزانه
1386
57
فقر و غنا از منظر قرآن و حدیث
سیدابراهیم بنی هاشمی چهارم
محمد حکیمی
1386
58
گستره مفهوم ذکر در کتاب وسنت
حسن عزیزی
محمدباقر فرزانه
1386
59
مدینه مهدویه با مشخصات جامعه پس از ظهور در منظر قرآن و حدیث
حسین میرزایی ملک آباد
محمدعلی مهدوی راد
1386
60
نحوه تعامل علامه حلی با حدیث ( بررسی مبانی فقه الحدیث)
مجید بخشی
محمدهادی معرفت
1386
61
امام از منظر فرقه شیخیه و نقد آراء ایشان
شهرام صحرائی
محمدعلی مهدوی راد
1387
62
اندیشه های اخلاقی امام علی(ع) در نهج البلاغه
حمید انصاری بایگی
محمد واعظ زاده
1387
63
بنیادهای تمدن سازی در المیزان و مقایسه آن با تفسیر المنار
سیدمحمدعلی حسنی
سیدمحمدباقر حجتی
1387
64
پژوهشی در احادیث و روایات طبّی (با بررسی سندی احادیث)
محمدجواد شجاعی شکوری
سیدمحمدباقر حجتی
1387
65
روش تبلیغی انبیاء در قرآن
محمدحسین ایروانی
محمدباقر فرزانه
1387
66
کتابشناسی توصیفی افسانه تحریف قرآن
محمد مولوی
سیدمحمدباقر حجتی
1387
67
آثار فردی و اجتماعی نماز در آیینة آیات و روایات
مجید نصیری
محمدحسن رستمی
1388
68
اصول حاکم بر رفتارهای اقتصادی از دیدگاه امیرالمؤمنین ع
سیدمحمدصفا صداقت
سیدمحمدباقر حجتی
1388
69
امام شناسی از دیدگاه احادیث رضوی
سیدمحمدحسین موسوی
محمد واعظ زاده
1388
70
امام شناسی در زیارات
غلامرضا رضوی دوست
محمدحسن رستمی
1388
71
جامعه ایده آل در طرح نظام سیاسی اسلام
سیدمجتبی مهاجرزاده
غلامحسین ابراهیمی دینانی
1388
72
جایگاه صبر در رسالت انبیاء
سیدمحمدحسن موسوی فخر
علی مهدی زاده
1388
73
روشهای مواجهه با رفتار منفی در آموزه های دینی
علی سجادی منش
سیدمحمدباقر حجتی
1388
74
شیوه های استدلال انبیاء(ع) در قرآن
سیدعلیرضا قرشی سنو
سیدمحمدباقر حجتی
1388
75
کارگزاران و مردم از دیدگاه قرآن و روایات
محمد شهرآبادی
محمدباقر فرزانه
1388
76
کفایتها و کاستی ها در اعجاز علمی قرآن
آرش ضیایی هولاسو
محمدعلی رضایی اصفهانی
1388
77
اتّحاد و همبستگی از دیدگاه قرآن و حدیث
رضا سلامی
محمد واعظ زاده
1389
78
تأمین بهداشت روانی در اجتماع از منظر قرآن و حدیث
مصطفی احمدی فر
محمدعلی رضایی اصفهانی
1389
79
رابطه مسلمین با کفار (اهل کتاب) از نظر قرآن و سنت
مهدی رفعتی نژاد
سیدمحمدباقر حجتی
1389
80
سیمای پیامبر(ص) در صحیحین و نقد آن از نگاه قرآن
حسین یوسفی
سیدمحمدباقر حجتی
1389
81
علوم قرآنی در سخن رضوی و مبنای تفسیری امام رضا (ع)
محمدحسین حسین پور
محمدحسن رستمی
1389
82
عوامل و ریشه های اختلافات اجتماعی از منظر قرآن و حدیث
حبیب یوسف نژادخواجه بلاغ
محمد امامی
1389
83
مبانی فقه الحدیثی ملا صالح مازندرانی در شرح اصول کافی
مرتضی کشاورزخضربیگی
مهدی مروارید
1389
84
نقش آرای تفسیری در ترجمة قرآن
عبداله غلامی
محمدعلی رضایی کرمانی

1389
85
بررسی تأثیر قرآن در تطوّر دانش ریاضیات دوره اسلامی با تأکید بر دانش فرایض
قاسم شهری
مجید معارف
1390
86
بررسی و نقد نظریه ساختار پیوستة قرآن کریم در تفسیر الأساس
مهدی نوید
سیدمحمدباقر حجتی
1390
87
تصویر قرآن از جاهلیت و مقایسه اجمالی آن با جاهلیت معاصر
احمد آل سلیمان
محمدعلی مهدوی راد
1390
88
تمدن بنی اسرائیل در قرآن
محسن چراغی
سیدمحمدباقر حجتی
1390
89
توکل از دیدگاه قرآن، حدیث و روان شناسی و پیوند آن با اعتمادبه نفس
قدمعلی عمادی اندانی
جواد ایروانی
1390
90
سیرة عملی معصومین(ع)در الگوی تولید و مصرف مدبّرانه
سیدمحسن حسینی دولت آباد
جواد ایروانی
1390
91
عقلانیت و خرافه زدایی در پرتو قرآن و حدیث
جواد رنجبر
محمدعلی مهدوی راد
1390
92
مبانی و روشهای تفسیری امام رضا (ع)
سیدمحمدعلی بازقندی
محمدعلی رضایی اصفهانی
1390
93
نیازهای معنوی انسان از منظر قرآن و برخی مکاتب عرفانی نوظهور
علی عطاریان شاندیز
محمدتقی فعالی
1390
94
بررسی تطبیقی حقوق کودک در قرآن و حدیث با اعلامیه و کنوانسیون حقوق کودک
مهدی عبادی
جواد ایروانی
1391
95
تبیین جایگاه امامت از دیدگاه امام رضا(ع)
سیدابوالقاسم حسینی زیدی
محمدعلی مهدوی راد
1391
 96  اصول حاکم برروابط اعضای خانواده مستخرج ازقرآن وسیره  مهدی کرامتی  محمدابراهیم روشن ضمیر  1392
 97  نقدوبررسی روایات فضائل سوره های قرانی  مهدی ملائی  سیدعلی دلبری  1392
 98  گذرازبحران فتنه های سیاسی ازنگاه قران ونهج البلاغه  سیدضیاء سجادی فر  رضا حق پناه  1392
 99  مبانی قرانی نهضت امام حسین علیه السلام  یاسر دلشاد  محسن نورائی  1392
 100  عوامل موفقیت در قرآن و حدیث  محمدرضا مشکانی  محمدعلی مهدوی راد  1392
 101  سیمای ادب گفتاری ورفتاری در قران  روح الله سیدالحسینی  رضا حق پناه  1392
 102  مدیریت فرهنگی در قرآن کریم  نعمت فیروزی  رضا حق پناه  1392
 103 تقریب ادیان و مذاهب در آموزه های رضوی
 محمدرضا انجم شعاع  احمد مبلغی  1392
 104   پاسخگویی به مشکلات اجتماعی جوانان با استفاده از آموزه های اسلامی (بحران هویت، انحرافات جنسی و اعتیاد)  سیدعلی اصغر حسینی محمدآباد  سیدمحمدباقر حجتی  1392
 105  روشهای تأمین بهداشت روانی فرد در قرآن و سنّت  سیدابوذر حسینی محمدآباد  سیدمحمدباقر حجتی  1392
 106  ساختارآیات پایانی قرآن کریم  حمزه قویدل خضربیگی  حسن خرقانی  1392
 107  اقتصاد مقاومتی از دیدگاه قرآن و حدیث  مرتضی رخیده دخت  جواد ایروانی  1392
 108  جایگاه قرآن و حدیث در نزد علویان شیعه در سوریه  معروف ناصر  علی خیاط  1392
 109  روابط اجتماعی در نهج البلاغه  علاء الشیخ  رضا حق پناه  1392
 110  روش شناسی تفاسیر کامل و ناقص قرآن کریم در سوریه  حسام عابدین  محمدعلی مهدوی راد  1392
 111  محقق نراقی و اصول و قواعد رجالی در مستندالشیعه  سیدمحمدصادق موسوی  سیدعلی دلبری  1392
 112  معیارهای پذیرش روایات تفسیری با تاکید بر متون تفسیری  علی عربی آیسک  جواد ایروانی  1392
 113  بررسی تناسبات درون سوره ای و بین سوره ای سور زهراوان (بقره و آل عمران)  مرتضی نوروزی  محمدعلی رضایی کرمانی نسب پور  1392
 114  یأس در زندگی، زمینه ها، آثار، راهکارها  سیدمحسن مدرس وامقی  سیدمحمدباقر حجتی  1392
 115  مدیریت احساسات و عواطف انسان در آموزه های اسلامی  حامد زارعی  جواد ایروانی  1392
 116  موانع رشدفرهنگی درقران وحدیث  امین رمضانیان دوغائی  محمدابراهیم روشن ضمیر
 1393
 117  آزادی از دیدگاه قرآن و روایات  قاسم موحدی پناه  غلامحسین ابراهیمی دینانی  دفاع نشده
 118  ایجاز حذف در قرآن کریم  جواد محمدزاده خضربیگی  محمدعلی مهدوی راد  دفاع نشده 
 119  بازتاب معارف قرانی درنامه ۳۱نهج البلاغه  علی غفوری منش  محمدعلی مهدوی راد  1393
 120  بررسی عالم برزخ از نگاه قرآن ، روایات و دانشمندان  محمدجواد فیروزی  محمداسحاق عارفی   دفاع نشده
 121  پاسخ های قرآن به پرسش های عقل و فطرت انسان  محمدکاظم توحیدی زاده  محمدعلی مهدوی راد   دفاع نشده
 122  پژوهشی در روایات طبی امام رضاعلیه السلام  محمود دلیری توندری  محمدعلی رضایی اصفهانی  1393
 123  تمدن بنی اسرائیل در قرآن  محسن چراغی  سیدمحمدباقر حجتی   دفاع نشده
 124  حضرت مهدی علیه السلام درادعیه معصومان  صالح وزیری زاده  علی خیاط   دفاع نشده
 125  رابطه انسان با خود خدا مردم و طبیعت در صحیفه سجادیه  محمدجواد پیش نمازی رستم کلائی  حسن خرقانی   دفاع نشده
 126  روش های بهره گیری ازقرآن درشرح وتبیین روایات  سیدمهدی خدائی  محمدعلی مهدوی راد 1393
 127  رهبری جامعه اسلامی و ابعاد آن در سوره احزاب  محمدعلی علی پور رشتخوار  محمدباقر فرزانه   دفاع نشده
 128  سلامت از منظر قرآن و حدیث  سیدعلی موسوی  محمدعلی رضایی اصفهانی  1393
 129  سیرة اخلاقی پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله از دیدگاه قرآن  رضا دارینی  محمدعلی مهدوی راد   دفاع نشده
 130  جرح و تعدیل راویان، معیارها و آثار  سیدمحمود چنارانی محمدی سیدعلی دلبری  1393
 131  موانع تربیت دینی از منظرقران  علی زنگنه ابراهیمی  سیدعلی سجادی زاده  1393
 132  نقش اعتقادات درپیشگیری از اختلالات روانی از منظرقرآن وحدیث  محمدرضا قلیان  سیدجعفر علوی  1393
 132  نقش بینش ها وباورهای دینی در کارامدی فرددرحوزه اقتصاد  محمد گریوانی  جواد ایروانی   1393
 134  نقش قرآن درتوجه مسلمانان به علم وتاثیرآن درپیدایش تمدن اسلامی  محمود علی محمدی  علیرضا روحی 1393
135 اصول جنگ نرم در قرآن و حدیث روح اله سعیدی فاضل محمد میرزائی 1393
136 بررسی حیات برزخی از نگاه قرآن و روایات محمدجواد فیروزی محمداسحاق عارفی 1394
137 امام رضا علیه السلام الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت رضا مرشدلو جواد ایروانی 1394
برچسب‌ها

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

HTML محدود