۱۳۹۷-۰۷-۰۳

تقویم آموزشی

سال تحصیلی 1398- 1397
 
الف)- نیم‌سال اول(16 هفته)
 

ردیف برنامه روز و تاریخ
1 شروع کلاس‌ها شنبه 31 شهریور(12 محرم)
2 حذف و اضافه دوشنبه 2 مهر لغایت چهارشنبه 4 مهر
3 انتخاب واحد نیم‌سال بعد شنبه 17 آذر(20 ربیع الاول)
4 پایان حذف تکدرس پنجشنبه 22 آذر(5 ربیع الثانی)
5 پایان کلاس‌ها پنج شنبه 20 دی(3 جمادی الاول) 
6 شروع امتحانات دوشنبه 24 دی (7 جمادی الاول)
7 پایان امتحانات سه شنبه 9 بهمن(22 جمادی الاول)
 

 
ب)- نیم‌سال دوم(16 هفته)

 

ردیف برنامه روز و تاریخ
1 شروع کلاس‌ها شنبه 27 بهمن(10 جمادی الثانی)
2 حذف و اضافه شنبه 27 بهمن لغایت دوشنبه 29 بهمن
3 تعطیلات نوروزی پایان روز سه ‌شنبه 28 اسفند(12 رجب)
4 شروع کلاس‌ها بعد از نوروز شنبه 17 فروردین
5 پایان حذف تکدرس پنج شنبه 26 اردیبهشت
6 انتخاب واحد ترم تابستان شنبه 7 اردیبهشت
7 انتخاب واحد نیم‌سال بعد شنبه 4 خرداد
8 پایان کلاس‌ها پنج شنبه 29 خرداد
9 شروع امتحانات دو شنبه 2 تیر
10 پایان امتحانات سه شنبه 17 تیر
 

 
ج)- دوره تابستانی
 

ردیف برنامه روز و تاریخ
1 شروع کلاس‌ها شنبه 28 تیر
2 پایان کلاس‌ها یکشنبه 2 شهریور
3 شروع امتحانات سه شنبه 4 شهریور
4 پایان امتحانات شنبه 8 شهریور
 

 
مصوب جلسه مورخ  97/7/1  گروههای آموزشی

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

HTML محدود