فیلم مصاحبه رئیس دانشگاه در آزمون ورودی 1398

۱۳۹۸-۰۶-۰۵

فیلم مصاحبه دکتر وحدتی شبیری در روز برگزاری آزمون ورودی دانشگاه علوم اسلامی رضوی در سال 1398

مولف/نویسنده/عکاس

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

HTML محدود