۱۳۹۸-۰۸-۲۸

نشست علاقة المؤمن بکتاب الله تعالی

نشست علاقة المؤمن بکتاب الله تعالی

نشست علاقة المؤمن بکتاب الله تعالی
با حضور آقای دکتر محمد علوان اللواتی

چهارشنبه 29 آبان 1398 ساعت  5:30 عصر تا 19 
سالن آمفی تئاتر دانشگاه علوم اسلامی رضوی

موسسه به سوی اجتهاد دانشگاه علوم اسلامی رضوی

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

HTML محدود