ارتباط با معاونت

ارتباط با معاونت

از طریق شماره تماس‌‌های ذیل پاسخگوی شما هستیم.

شماره تماس اصلی دانشگاه

32218990 051

معاون فرهنگی و دانشجویی

حجت الاسلام دکتر محمد سلطانیه

داخلی 220

دفتر معاونت فرهنگی و دانشجویی (طرح و برنامه)

جناب آقای حجت گوهری

داخلی 227

مدیریت فرهنگی

حجت الاسلام حسین عرب

داخلی 311

مدیریت دانشجویی

جناب آقای مجتبی غیوریان

داخلی 338

اداره تربیتی تبلیغی

حجت الاسلام محمود احمدی سینایی

داخلی 223

اداره تربیت بدنی

جناب آقای محمود بهره مند

داخلی 222

مرکز مشاوره

جناب آقای احسان اخوان سلماسی

داخلی 224

خانه نشریات

جناب آقای سجاد میری بهلولی

داخلی 225

مرکز معرفت افزایی و مهارت آموزی

جناب آقای سجاد قمری فام

داخلی 221