کتاب سال رضوی
۱۳۹۸-۰۹-۰۵

بخش های جشنواره کتاب سال رضوی
بخش یکم: کتاب های چاپی
محورهای انتخاب:
تاریخ و سیرة رضوی
علوم و معارف رضوی
زیارت
حرم و اماکن متبرّکه
شعر
داستان، نمایش نامه و نثر ادبی
کودک و نوجوان
ترجمه
 زبان‌های خارجی
به هر کدام از برگزیدگان در محورهای فوق، تندیس جشنواره، لوح تقدیر و جوایز نفیس اهدا خواهد شد.
 
بخش دوم: کتاب های دیجیتال
رتبة نخست: تندیس جشنواره، لوح تقدیر و اهدای جوایز نفیس
رتبة دوم: تندیس جشنواره، لوح تقدیر و اهدای جوایز نفیس
رتبة سوم: تندیس جشنواره، لوح تقدیر و اهدای جوایز نفیس
 
بخش سوم: پایان‌نامه ها و رساله ها 
رتبة نخست: تندیس جشنواره، لوح تقدیر و اهدای جوایز نفیس
رتبة دوم: تندیس جشنواره، لوح تقدیر و اهدای جوایز نفیس
رتبة سوم: تندیس جشنواره، لوح تقدیر و اهدای جوایز نفیس
 
بخش چهارم: حمایت از آثار رضوی
به صاحبان آثار برگزیده در این بخش، تندیس جشنواره و لوح تقدیر اهدا خواهد شد. علاوه بر این، دبیرخانة جشنواره، نسبت به چاپ این آثار، اقدام خواهد کرد.
 
بخش پنجم: ناشر فعّال
رتبة نخست: تندیس جشنواره و لوح تقدیر
رتبة دوم: تندیس جشنواره و لوح تقدیر
رتبة سوم: تندیس جشنواره و لوح تقدیر
 
جایزه های نفیس، شامل کمک‌هزینة سفر حج عمرة مفرده، عتبات عالیات و مشهد مقدس است.
همة برگزیدگان، به عنوان مهمان دبیرخانة در آیین پایانی حضور خواهند داشت.
همزمان با برگزاری آیین پایانی، « نمایشگاه آثار رسیده به دبیرخانة » و « نشست‎های تخصصی » با حضور مهمانان و استادان صاحب‌نظر برگزار خواهد شد.
هزینه رفت و آمد، اسکان و پذیرایی در طول برگزاری آیین پایانی جشنواره بر عهده دبیرخانه جشنواره خواهد بود.  

افزودن دیدگاه جدید:

متن ساده

HTML محدود

Image CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید