۱۳۹۸-۱۰-۲۹

انتشار شماره 119 نشریه علمی ترویجی پژوهشهای اجتماعی اسلامی

یکصدو نوزدهمین شماره نشریه علمی ترویجی پژوهشهای اجتماعی اسلامی با هفت مقاله علمی منتشر شد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه در این شماره مقالاتی با عناوین : بررسی تطبیقی جایگاه زن مسلمان در اندیشۀ شهید مطهری و سید قطب؛ بررسی تحولات هویّت جنسیتی بانوان مذهبی در جامعۀ ایران؛ بررسی اثر روابط اجتماعی بر شادمانی مبتنی بر روان‌شناسی مثبت و آموزه‌های اسلامی منتشر شد.
نظریۀ زیربنا- روبنا: خاستگاه، اهمیت و بررسی ریشۀ خلأ نظریه‌پردازی در میان پیشگامان اقتصاد اسلامی (با تأکید بر آراء شهید صدر و شهید مطهری)؛ نقش‌انگاره‌های کلامی و معرفتی اهل‌حدیث و اشاعره در افول تمدن اسلامی؛ بررسی شرایط و زمینه‌های جواز چندهمسری در قرآن کریم  و بررسی‌کیفیت بهره‌گیری از قرآن در مدیریت حکومت انقلابی از دیگر مقالات این شماره است.

نشریه علمی ترویجی پژوهشهای اجتماعی اسلامی از نشریات دارای درجه علمی دانشگاه علوم اسلامی رضوی است که هر دو فصل و با انتشار مقالات علمی در حوزه علوم اجتماعی اسلامی منتشر می شود.

 

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

HTML محدود