۱۳۹۸-۱۱-۰۶

نخستین دوره اشتمال ویژه دانشجویان دوره دکتری در دانشگاه علوم اسلامی رضوی

نخستین دوره اشتمال (جایگزین تافل) ویژه دانشجویان دکتری از یازدهم بهمن ماه در دانشگاه علوم اسلامی رضوی برگزار خواهد شد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه این دوره به همت گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه علوم اسلامی رضوی برگزار خواهد شد و دانشجویان طی ده روز به صورت فشرده زمینه های مختلف زبان عربی را فرا خواهند گرفت و در پایان بعد از اخذ آزمون کتبی و شفاهی به دانشجویان مدرک رسمی دانشگاه علوم اسلامی رضوی اعطا خواهد شد.

این گزارش حاکی است هزینه دوره با آزمون پایانی دو میلیون و پانصد هزار ریال خواهد بود و دانشجویان طی 30 جلسه نود دقیقه ای آموزش های لازم را خواهند گذراند.

دوره کفایت زبان عربی یا اشتمال از دوره مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بوده که دانشجویان دوره دکتری تخصصی موظف به گذراندن این دوره یا دوره های رسمی زبان انگلیسی برای دفاع از رساله خود هستند.

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

HTML محدود