۱۳۹۸-۱۲-۰۱

جلسه شورای سیاستگذاری بین الملل دانشگاه علوم اسلامی رضوی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه جلسه شورای سیاستگذاری بین الملل دانشگاه صبح امروز پنجشنبه اول اسفند ماه برگزار شد.

این گزارش حاکی است در این جلسه سیاستهای کلی دانشگاه برای فعالیت در فضای بین الملل مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.

بر اساس این گزارش، نحوه فعالیت بین الملل دانشگاه از قبیل پذیرش دانشجوی خارجی در فضای جدید مدیریتی، تربیت نیروی داخلی  برای فضای بین الملل، نحوه برگزاری دوره های برای مخاطبان بین الملل و تعامل با نهادهای علمی بین المللی از جمله رویکردهای سیاستگذاری در فضای بین الملل در دانشگاه بود.

دانشگاه علوم اسلامی رضوی تاکنون در فضای بین الملل فعالیتهای متنوعی داشته که از جمله می توان به تربیت مبلغان  زبان دان برای اعزام به خارج از کشور، تربیت دانشجوی غیر ایرانی از 13 ملیت مختلف و همکاری علمی با دانشگاههای کشورهای مختلف اشاره نمود.

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

HTML محدود