۱۳۹۹-۰۳-۲۷

انتشار یکصد و بیستمین شماره مجله علمی ترویجی پژوهشهای اجتماعی اسلامی

مجله علمی ترویجی پژوهشهای اجتماعی اسلامی دانشگاه علوم اسلامی رضوی وارد ایستگاه یکصد و بیستم شد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم اسلامی رضوی در این شماره نشریه مقالاتی با عناوین "از جهان‌بینی اسلامی تا تولید علم دینی، بررسی دیدگاه‌های مهدی گلشنی پیرامون تولید علم دینی در قالب رویکرد اصلاحی" ؛ "واکاوی بازدارندگی‌های سیاسی تأمین رفاه اجتماعی در قرآن و حدیث؛ فلسفۀ ارتباطات بر اساس حكمت متعالیه" و "رویکرد قوانین برنامۀ توسعۀ اقتصادی اجتماعی فرهنگی پس از انقلاب به زنان با تأکید بر برنامۀ ششم تأمّلی در مبانی قانونی بودن اتانازی از منظر اخلاق و اجتماع" منشر شده است.

"رهیافتی بر راهکارهای اجرایی انفاق در جامعه از منظر آیات و روایات " و " واکاوی نحوۀ ارتباط انسان، جامعه و طبیعت از منظر آیات اجتماعی سورۀ انفال" از دیگر مقالات این شماره است.

مجله پژوهشهای اجتماعی اسلامی از مجلات با سابقه دانشگاه علوم اسلامی رضوی است که به صورت دوفصلنامه منتشر می شود.

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

HTML محدود

Image CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید