دوره توجیهی کلاس عربی کنکور

گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه علوم اسلامی رضوی برگزار می کند :

دوره توجیهی کلاس عربی کنکور

مدرس : دکتر مهاجر

از پانزدهم تیرماه ساعت 21

لطفا ابتدا مبلغ 10 هزارتومان را به به شماره حساب بانک ملت دانشگاه علوم اسلامی رضوی  واریز نمایید و رسید آن را در صفحه ثبت نام پیوست نمایید.

بانک ملت - شماره کارت 6104337398135168 شماره حساب 6505837382

ورود به صفحه ثبت نام

جهت آشنایی بیشتر با رشته زبان و ادبیات عربی به این صفحه مراجعه نمایید.