انتشار کتاب حقوق و مسئولیتهای متولی وقف در دانشگاه علوم اسلامی رضوی
کتاب حقوق و مسئولیتهای متولی وقف در فقه امامیه و حقوق ایران و مصر توسط مرکز پژوهش دانشگاه علوم اسلامی رضوی منتشر شد
۱۳۹۹-۰۵-۰۷

به گزارش روابط عمومی دانشگاه این کتاب به قلم آقایان محمد حسینی، عبدالرضا اصغری و مصطفی حسینی نگاشته شده و شامل موضوعاتی نظیر اوصاف و شرایط لازم برای تصدی تولیت وقف، چگونگی اداره موقوفه و اجرای نیات واقف و چگونگی حفاظت متولی از موقوفه می باشد.

شرایط فروش موقوفه و تبدیل آن، مسئولیت مدنی و کیفری متولی و حقوق و اختیارات متولیان وقف از دیگر موضوعات پرداخته شده در این کتاب می باشد.

افزودن دیدگاه جدید:

متن ساده

HTML محدود

Image CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید