سامانه پاسخگویی به سوالات

ریاست

رئیس دفتر ریاست

@GohariHojjat

مسئول روابط عمومی

@razaviunpr

معاونین دانشگاه

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

 

معاون پژوهشی

 

سرپرست معاونت فرهنگی

@farhangirazaviac

معاون اداری و پشتیبانی

 

گزینش و پذیرش

مسئول گزینش و پذیرش

@gozinesh_razaviac

کارشناس گزینش و پذیرش

@Gozinesh2_razaviac

مدیران گروههای آموزشی

مدیر گروه فلسفه و کلام اسلامی

@Davoodheidari

مدیر گروه فقه و مبانی حقوق

@gruopfegh

مدیر گروه حقوق

@J_zanganeh

مدیر گروه عمومی، زبان و ادبیات فارسی

@YazdaniMahdi

مدیر گروه اقتصاد

@mortazavi_kakhki

مدیر گروه علوم اجتماعی

@MSoltanieh

مدیر گروه تاریخ

@gorohtarikh

مدیر گروه علوم قرآنی و حدیث

@oloomqurani

مدیر گروه زبان و ادبیات عربی

@hAbaszadeh

مسئولین و کارشناسان گروه های آموزشی

رئیس اداره خدمات آموزش

@amozesh_ghasemi

رئیس اداره برنامه ریزی آموزش

 

کارشناس گروه فقه و مبانی حقوق

@y_khavari

کارشناس گروه اقتصاد، دانش اجتماعی، زبان و ادبیات فارسی

@jalil_yazdani

کارشناس گروه عمومی، زبان انگلیسی، تاریخ

@mardani1382

کارشناس گروه فلسفه و کلام اسلامی

 

کارشناس فارغ التحصیلان

@Jbarooei

کارشناس ثبت نام

@Arshive_Razaviac

رابط حوزه و دانشگاه

@rabtehozeh

مسئولین بخش پژوهش

رئیس کتابخانه

@Ketabkhaneh_razaviac

رئیس خدمات پژوهشی

@Pazhoohesh_Razaviac

مسئولین بخش اداری و تدارکات

رئیس امور اداری

@edari_razaviac

رئیس امور مالی

 

رئیس امور تدارکات

 

پذيرش و گزينش دانشگاه علوم اسلامی رضوی با توجه به حجم عظیم سوالات پیرامون نحوه پذیرش و گزینش و آزمون ورودی اقدام به طراحی سامانه پاسخگویی به سوالات نیز نموده است. داوطلبین محترم می توانند سوالات خود را همراه با نام و نام خانوادگی و شماره موبایل ثبت نموده و پس از حداکثر دو روزکاری پاسخ آن را از طریق فرم زیر دریافت نمایند.

جهت دریافت پاسخ خود شماره موبایل خود را در فرم زیر وارد نمایید.

دقت نمایید که شماره موبایل را با اعداد انگلیسی وارد نمایید.

چنانچه فقط سوال شما نمایش داده شد هنوز به آن پاسخی داده نشده است لطفا بعدا به سایت مراجعه نمایید.