۱۳۹۲-۰۸-۰۸

خدمات دانشجویی


اهم فعالیتها: 
  • انجام امور خدمات دانشجویی مانند معاینات پزشکی، مشاوره های دانشجویی.
  • ارائه پیشنهادات جدید جهت ارتقای سطح خدمات دانشجویی.
  • پیگیری نامه های اداری مربوط به حوزه مدیر کل فرهنگی.
  • پاسخگویی مسئولانه و همراه با سعه صدر به مراجعه کنندگان.
  • استقبال از پیشنهاد و انتقادهای دانشجویان و ایجاد تعامل سازنده و مثبت. 
  • تهیه طرحهای جامع و سودمند و متناسب در زمینه های رفاه دانشجویان 
  • انجام خدمات مربوط به ارائه کمکهای مالی به دانشجویان. 
  • همکاری در تنظیم برنامه های بازدیدی داخلی و خارجی دانشجویان. 
  • تهیه گزارش عملکرد ششماهه به معاونت
برچسب‌ها

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

HTML محدود