۱۳۹۷-۱۰-۱۹

آموزه های حقوق کیفری شماره 15


ارتباط و همزیستی دادگاه های مختلط (بین المللی شده) با دیوان کیفری بین المللی و محاکم علمی
کرامت مداری راهبرد تعادل بخش میان امنیت و آزادی در گفتمان سیاست جنایی
رویکرد حقوق کیفری ایران به ماهیت و به کارگیری سلاح در محاربه
چالش های نظام حقوق بین الملل معاصر در مبارزه موثر با دزدی دریایی
عدالت توافقی بیمه مدار در پرتو سیاست جنایی بیمه نگر
تشریفات قانونی و دادرسی و آثار مترتب بر عدم رعایت آن ها در امور کیفری
واکاوی ماده 365 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (اتانازی) از منظر فقه اسلامی
تبیین معیار های قانونی توقف و بازرسی های پلیسی در نظام های حقوق ایران انگلستان و آمریکا
فایل های ضمیمه

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

HTML محدود

Image CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید