۱۳۹۳-۰۷-۲۷

فقه و مبانی حقوق اسلامی-کارشناسی ارشد

عنوان دانشجو استاد راهنما سال
1 بررسی فقهی جرایم اقتصادی در قرآن روح اله کیانی سیدمحمدباقر حجتی 88
2 گستره سیره عقلاء در فقه معاملات مهدی کریمیان قوژدی محمدتقی فخلعی 89
3 تطبیقات فقهی بحث ترتّب علی محمدزاده خضربیگی محسن جهانگیری کلوخی 90
4 اب ومحیط زیست درفقه روح الله صلاحیان چنار سیدابوالقاسم نقیبی 91
5 بررسی و نقد مقاصد شریعت در فقه امامیه محمد پوراسدالله محسن جهانگیری کلوخی 91
6 فقه اقتصادی در نهج البلاغه حسنعلی رضی گندمانی محمد امامی 91
 7  مطالعه تطبیقی طواف نساو آثار مترتب بر آن  سیدحامدحسین هاشمی  مهدی مهریزی طرقی 91
 8  جایگاه تقیه در نظر صاحب جواهر  محمدعلی بنائی خیرآبادی  محمد واعظ زاده 92
 9  اسباب فسخ نکاح درفقه امامیه ومذاهب اربعه اهل سنت  حسین شارکی  سیدابوالقاسم نقیبی 92
 10  اصول کاربردی (قواعد اصولی)مرتکز درجواهرکتاب نکاح  جواد آذرپیوند  محسن جهانگیری کلوخی 92
 11  آیات الاحکام و مسائل مستحدثه  مجیدرضا شیخی نصرآبادی  محمدتقی فخلعی  دفاع نشده
 12  بررسی تطبیقی توبه درباب جنایات از منظرفقه اسلامی  محمد صباغی  محسن جهانگیری کلوخی   دفاع نشده
 13  بررسی حضانت کودک درمذاهب اسلامی  حجت اله تاتار  سیدمهدی احمدی نیک   دفاع نشده
 14  بررسی راهکارهای فرارازربادرمذاهب اسلامی  موسی الرضا مظفری  محمدحسن ربانی   دفاع نشده
 15  بررسی عدالت اجتماعی در اموزه های امام رضاعلیه السلام  مسلم ابراهیمی سیرزاری  محمدحسن ربانی   دفاع نشده
 16  بررسی فقهی حقوقی احکام مطبوعات  حمیدرضا مهاجر  سیدجعفر علوی   دفاع نشده
 17  بررسی فقهی وحقوقی طلاق حاکم  جواد عبداله زاده  محسن جهانگیری کلوخی   دفاع نشده
 18  بررسی نفقه زوجه ومطالعه تطبیقی ان  حسین محمدی ذاکر  محمد امامی   دفاع نشده
 19  تصرفات صبی ممیز درفقه اسلامی  حسین خسروی  سیدعلی دلبری   دفاع نشده
 20  تنبیه و تشویق در مذاهب اسلامی  احمد قاسمی  سیدجعفر علوی   دفاع نشده
 21  حقوق اقلیت های دینی در اسناد و قوانین بین الملل  حسین نورالدینی  محمد امامی   دفاع نشده
 22  رابطه حضانت با ولایت از منظرفقه امامیه و حقوق موضوعه  ابوالفضل امینی  سیدابوالقاسم نقیبی   دفاع نشده
 23  ریاست مرد بر خانواده در فقه مذاهب و حقوق  علی عامری  سیدعلی سجادی زاده   دفاع نشده
 24  علّامه حلّی و فقه مقارن (منهج فقهی)  احمد یوسفی نیا  محمد واعظ زاده   دفاع نشده
 25  علوم قرآنی در مکتب فقهی صاحب جواهر  محمد بوالحسنی  سیدعلی سجادی زاده   دفاع نشده
26  نقش اجتهاد در تولید علوم اسلامی موحد داودی  سیدابوالقاسم نقیبی   دفاع نشده
27 تنبیه و تشویق در مذاهب اسلامی احمد قاسمی سیدجعفر علوی دفاع شده
28 راهکارهای فرارازربادرمذاهب اسلامی موسی الرضا مظفری محمدحسن ربانی دفاع شده
29 مستثنیات قاعده بینه در فقه امامیه و حقوق ایران وحید قمری خانه برق سیدابوالقاسم نقیبی دفاع شده

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

HTML محدود

Image CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید