۱۳۹۲-۰۹-۰۳

مسئول مرکز فناوری اطلاعات

 
احسان رحیمی
تحصیلات: کارشناسی نرم افزار کامپیوتر
تلفن: 345 داخلی 05132218990
پست الکترونیکی:
نشانی: حرم مطهر، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، ساختمان شماره2

اهم فعالیتها

بینى نیازهاى رایانه اى دانشگاه و ارایه پیشنهاد در جهت رفع آنها.
 •  نظارت و ارزیابى کار کارشناسان تحت سرپرستى.
 •  ارائه خدمات مشاورهاى در کلیه مسائل مربوط به کامپیوتر دانشگاه.
 •  ‏نظارت بر تحلیل، طراحى و پیاده سازى سیستمهاى رایانه اى در دانشگاه.
 •  پشتیبانى سیستمهاى کامپیوترى دانشگاه.
 •  مدیریت شبکه هاى کامپیوترى دانشگاه.
 •  هماهنگى در امور دیتاى دانشگاه.
 •  مشاوره فنى در امر خرید تجهیزات کامپیوترى و نرم افزاری واحدهاى مختلف دانشگاه.
 •  پیش بینى آموزشهاى لازم براى ارتقاء تخصص و کارآیى کارکنان به منظور نگهدارى و استفاده بهینه از امکانات رایانه اى.
 •  پیش بینى بودجه مربوط به امور رایانه اى دانشگاه بر اساس برنامه هاى مصوب.
 •  نظارت بر انجام عملیات مربوط به حفظ و کنترل سیستمها.
 •  جمع‏ آورى، مطالعه، تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوط به پیشرفتهاى علمى و فنى رایانه ‏ها به منظور دستیابى به روشهاى کارآمدتر و استفاده از آنها.
 • ارائه گزارشات مورد لزوم برای مقام مافوق.
 • شرکت در سمینارها و بازدید از مراکز علمی در جهت ارتقای سطح علمی و فنی تخصصی.
 •  تهیه و تدوین آیین نامه هاى مورد نیاز

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

HTML محدود