۱۳۹۶-۰۴-۰۷

پدر جرم شناسی ایران از دانشگاه می گوید

دانشجویان دانشگاه علوم اسلامی رضوی در نگاه دکتر نجفی ابرند آبادی

گشایش دانشگاه علوم اسلامی رضوی در اوایل دهه شصت از اقدام های خوب آستان قدس رضوی است. از اقدام های قابل ستایش این دانشگاه ، گسترش تحصیلات تکمیلی از جمله در رشته حقوق است . در چارچوب سیاست گسترش و گشایش دوره ها و رشته های جدید تحصیلی ، دانشگاه علوم اسلامی رضوی در اواسط دهه هفتاد خورشیدی ، دوره کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی و در اوایل دهه هشتاد خورشیدی ، دوره دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی را تأسیس نمود. انتشار یک مجله تخصصی در اوایل دهه هشتاد که در اواخر همان دهه به چند مجله علمی - پژوهشی از جمله ، "مجله آموزه های حقوق کیفری " تبدیل شد ، از ابتکار های قابل تحسین دانشگاه علوم اسلامی رضوی است. إمکانات آموزشی این دانشگاه از جمله کتابخانه آن قابل توجه است. دانشگاه علوم اسلامی رضوی افزون بر استفاده از أعضاء هیات علمی خود ، به مناسبت ، از خدمات علمی - پژوهشی استادان مدعو ، به ویژه در دوره های تحصیلات تکمیلی ، استقبال می کند و بهره می برد. در این چارچوب است که من از اواسط دهه هفتاد با گروه حقوق این دانشگاه و نیز "مجله تخصصی دانشگاه " -در زمان خود - و امروز ، "مجله آموزه های حقوق کیفری " همکاری می کنم.

دانشجویان این دانشگاه افزون بر درس های دانشگاهی ، درس های حوزوی را نیز می گذرانند و به عنوان تجربه ، در کلاس های که با آنان دارم با انگیزه و ذهنی کنجکاو و پی گیر شرکت می کنند.

این کنجکاوی و پی گیری مباحث ، از جمله، به این جهت است که دانشجویان در واقع فقه و حقوق را هم زمان مطالعه می کنند و به این ترتیب ، افزون بر منابع فارسی از منابع عربی و انگلیسی نیز استفاده می کنند. من به نوبه خود از مدیریت محترم دانشگاه و همکاران گرامی که دغدغه ارتقا سطح علمی دانشگاه و دانشجویان را دارند و خود حدود بیست است که گواه ان هستم ، سپاسگزاری می کنم

برچسب‌ها

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

HTML محدود