۱۳۹۸-۰۲-۱۲

دوفصلنامه گفتمان فقه و اصول

ترتیب انتشار : دو فصلنامه 
صاحب امتیاز : گروه فقه و اصول
مدیر مسئول : حمیدرضا مهاجر
سردبیر : سجاد میری بهلولی

آخرین شمارگان
بزودی ...

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

HTML محدود

Image CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید