۱۳۹۸-۰۱-۲۰

بازاندیشی قتل ترحم آمیز (اتانازی) ، اثر منتشره مرکز پژوهش دانشگاه علوم اسلامی رضوی

باز اندیشی قتل ترحم آمیز اثر منتشره مرکز پژوهش دانشگاه علوم اسلامی رضوی به قلم کاظم خسروی منتشر شد
به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم اسلامی رضوی این کتاب به بیان و شرح اتانازی یا به عبارتی باز اندیشی قتل ترحم آمیز از منظر فقه اسلامی و حقوق موضوعه می پردازد .
این کتاب که دارای دو بخش اصلی است در بخش نخست به واژه شناسی اتانازی ، اقسام آن و سیر تاریخی اتانازی می پردازد. در بخش دوم به بررسی مبانی فقهی – حقوقی شامل چهار فصل :حکم تکلیفی و وضعی اتانازی  ، واکاوی ادله مخالفان اتانازی در حکم وضعی آن ، بررسی دلایل دیگر در سقوط قصاص اتانازیست ها و توهم یک اشکال در عبارت فقها پرداخته شده است.
مرکز پژوهش دانشگاه علوم اسلامی رضوی به عنوان ناشر این کتاب در مقدمه چنین ذکر کرده است که در کتاب حاضر اتانازی بررسی تاریخی و حقوقی شده است و در مهم ترین بخش این کتاب اتانازی با تکیه بر منابع فقه شیعه و اهل سنت واکاوی شده و درباره آن ، تحلیل فقهی – حقوقی شده است .
شایان ذکر است آیت الله دکتر سید مصطفی محقق داماد از اساتید دانشگاه شهید بهشتی و دکتر عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی ، دکتر عباس شیخ الاسلامی و دکتر اسماعیل آقابابایی بنی ، داوری و ارزیابی کتاب را بر عهده داشتند و مقدمه این کتاب به قلم دکتر حسین میر محمد صادقی مرقوم شده است.
منبع
اخبار و اعلانات

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

HTML محدود