کتاب فرهنگ مصرف در آموزه های رضوی
این کتاب به قلم دکتر جواد ایروانی دانشیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی به نگارش در آمده است
۱۳۹۸-۰۱-۲۱

این کتاب که به قلم دکتر جواد ایروانی دانشیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی می باشد شامل دو فصل اصلی "اصول مصرف" و "مصارف اصلی و ضوابط آن" می باشد. 

آنچه در این کتاب می خوانید :

  • اصول و ضوابط مصرف 
  • اصل اعتدال و معیار های آن در مصرف
  • آتار مثبت اعتدال و میانه روی در مصرف
  • مساله شان و ارتباط آن با مصرف
  • رابطه سازه زیستی و رفاه اقتصادی
  • توجه به مصارف اصلی و مدیریت آن
  • رابطه انفاق و مصرف
افزودن دیدگاه جدید:

متن ساده

HTML محدود

Image CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید