حجت الاسلام دکتر محمد میرزایی

دکترای علوم قرآنی و حدیث دانشگاه علوم اسلامی رضوی
استادیار گروه علوم قرآنی و حدیث

تلفن: 308 داخلی 05132218990 پست الکترونیک: mirzaee@razavi.ac.ir نشانی: حرم مطهر، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، ساختمان شماره2

سوابق تحصیلی
نوع تحصیلات مقطع رشته حوزه / دانشگاه
حوزوی سطح 4 خارج فقه و اصول حوزه علمیه مشهد
دانشگاهی کارشناسی علوم قرآنی و حدیث دانشگاه علوم اسلامی رضوی
کارشناسی فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه علوم اسلامی رضوی
کارشناسی ارشد علوم قرآنی و حدیث دانشگاه علوم اسلامی رضوی
دکتری علوم قرآنی و حدیث دانشگاه علوم اسلامی رضوی
دروس تدریسی
 • دروس تخصصی رشته علوم قرآنی و حدیث( علوم قرآنی، تاریخ قرآن، اعجاز، روش ها و گرایشهای تفسیری، تفسیر موضوعی، تاریخ حدیث، جوامع حدیثی شیعه و اهل سنت و...)
 • ادبیات عرب: ( صرف، هدایه، صمدیه، سیوطی، تهذیب)
 • اصول (اصول استنباط، الموجز، اصول فقه)
 • فقه (شرح لمعه).
 • تاریخ اسلام.
مراکز تدریس
 • دانشگاه علوم اسلامی رضوی
 • جامعه المصطفی العالمیه.
 • مرکز تحقیقی نرجس(س)
 • موسسه تخصصی امام سجاد(ع)
 • برخی مدارس علمیه مشهد.
شرکت در همایشهای علمی
 • کنکره بین المللی امام رضا(ع)، انسان و جامعه سال 93
 • همایش ملی عطارد خراسان سال 94
سوابق پژوهشی

پایان نامه ارشد

 • قرآن و معرفی چهره پنهان نفاق

 

رساله دکترا

 • جایگاه قصص قرآن در تفاسیری عصری

 

مقاله علمی پژوهشی

 • مفهوم شناسی نفاق؛ انواع و مراتب آن از منظر قرآن
 • ستراتیجیه احتواء النفاق فی المنظور القرآنی
 • نقدی برآراء خلف‌الله در قصه‌های قرآن کریم
 • قدرت نرم و منابع آن در آیینه آیات قرآن
 • انتخاب سرنوشت سنتی قرآنی در توقیعات امام زمان(عج)
 • جایگاه علم و ظن در اعتبارسنجی خبر واحد

 

مقاله علمی ترویجی

 • مبانی سیاسی اجتماعی قیام امام حسین(ع)
 • موانع رشد شخصیت انسان در خانواده از نگره قرآن و روایات
 • جامعه متعادل در نگره قرآن کریم با تاکید بر تحلیل قصص قرآن
 • پیدایش پدیده نفاق از منظر قرآن

 

مقاله همایش های علمی

 • تعادل در جامعه و جایگاه آن در قصه‌های قرآن کریم 
 • فقه الحدیث در آثار علامه عطاردی
 • راههایپیش گیری از آسیب اجتماعی اعتیاد از منظر اسلام
 • مبانی قرآنی روایی اصل استکبارستیزی در مسلمانیت مسلمانان

 

کتب

 • قرآن و پدیده شناسی نفاق و نفوذ
 • آشنایی با جایگاه و مبانی اسلامی بازار مسلمانان
راهنمایی پایان نامه
عنوان پایان نامه مقطع / سطح حوزوی
سیره تربیتی پیامبر(ص) در عرصه نظامی کارشناسی ارشد
راهکارهای قرآنی مبارزه با جنگ نرم کارشناسی ارشد
اصول جنگ نرم در قرآن کارشناسی ارشد
رشد شخصیت انسان در خانواده؛ راهکارها و موانع کارشناسی ارشد
سیمای پیامبر اکرم (ص) در قرآن کریم کارشناسی
تعامل با کفار حربی از نگاه قرآن کارشناسی ارشد
بررسی تطبیقی خانواده مطلوب از دیدگاه قرآن و فمنیسم کارشناسی ارشد
بررسی آثار تکوینی اعمال در دنیا از دیدگاه آیات و روایات کارشناسی ارشد
آسیب شناسی روابط والدین با فرزندان و راههای پیشگیری از آن کارشناسی ارشد
بررسی نقش قرائن در فهم قرآن کارشناسی ارشد
بررسی روایات تضاد نما با قطعیات علمی در علوم تجربی کارشناسی ارشد
بررسی روایات تفسیری امام رضا(ع) سوره های رعد ابراهیم و حجر کارشناسی ارشد
مشاوره پایان نامه
عنوان پایان نامه مقطع / سطح حوزوی
ابزارهای جنگ نرم از منظر آیات قرآن کارشناسی ارشد
پشگیری از وقوع جرم در نگاه صحیفه سجادیه کارشناسی ارشد
بررسی وضعیت زن در نیم قرن نخستین صدر اسلام کارشناسی ارشد
گذر از بحران در فتنه های سیاسی کارشناسی ارشد
راههای در امان ماندن از فتنه‌های آخرالزمان کارشناسی ارشد
علوم قرآنی و حدیث نزد علویان شیعه در سوره کارشناسی ارشد
نقش قرآن در ایجاد تحول فرهنگی در عرصه روابط اجتماعی کارشناسی ارشد
بررسی حیات برزخی از نگاه قرآن و روایات کارشناسی ارشد
کسب مقامها و جوائز علمی
 • قبولی مرحله اول المپیاد علوم قرآنی و حدیث 79.
 • دانشجوی ممتاز مقطع کارشناسی ارشد 82.
 • رتبه اول مقاله در همایش عطارد خراسان 94
 • رتبه سوم پایان نامه های قرآنی در نمایشگاه بین المللی قرآن 93
 • رتبه سوم مقاله سال پژوهشی حوزه علمیه خراسان 94
 • مقاله برگزیده پژوهشی حوزه علمیه خراسان 96
عضویت در مراکز علمی و پژوهشی
 • همکاری با گروه دروس عمومی و پایه مرکز جامعه المصطفی العالمیه با سمت عضو گروه
سوابق مدیریتی و اجرایی
 • مدیر گروه آموزشی دروس عمومی و پایه دانشگاه علوم اسلامی رضوی از سال82تا سال95
 • مدیر گروه آموزشی تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه علوم اسلامی رضوی 86-83.
 • مدیر گروه رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علوم اسلامی رضوی از سال 95-85
پایان نامه ارشد

قرآن و معرفی چهره پنهان نفاق

رساله دکترا

جایگاه قصص قرآن در تفاسیری عصری

مقاله علمی پژوهشی
 • مفهوم شناسی نفاق؛ انواع و مراتب آن از منظر قرآن
 • .ستراتیجیه احتواء النفاق فی المنظور القرآنی
 • .نقدی برآراء خلف‌الله در قصه‌های قرآن کریم
 • .قدرت نرم و منابع آن در آیینه آیات قرآن
مقاله علمی ترویجی

مبانی سیاسی اجتماعی قیام امام حسین(ع)

مقاله علمی تخصصی

پیدایش پدیده نفاق از منظر قرآن

کتب

قرآن و پدیده شناسی نفاق و نفوذ