حجت الاسلام دکتر رضا حق پناه
دکترای علوم قرآنی و حدیث دانشگاه علوم اسلامی رضوی
استادیار گروه علوم قرآنی و حدیث

تلفن: 314 داخلی 05132218990 پست الکترونیکی:haghpanah@razavi.ac.ir نشانی: حرم مطهر، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، ساختمان شماره2  

 • سوابق تحصیلی
  نوع تحصیلات مقطع رشته حوزه / دانشگاه سال اخذ/ مدت
  حوزوی سطح 4 فقه و اصول حوزه علمیه مشهد 1386
  دانشگاهی کارشناسی علوم قرآنی و حدیث دانشگاه علوم اسلامی رضوی 1375
  کارشناسی فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه علوم اسلامی رضوی 1375
  کارشناسی ارشد علوم قرآنی و حدیث دانشگاه علوم اسلامی رضوی 1380
  دکتری علوم قرآنی و حدیث دانشگاه علوم اسلامی رضوی 1389

  در مقطع سطح 1 ادبیات عرب را از محضر حجج اسلام حجت هاشمی خراسانی، محمد باقر واعظی و در مقطع سطح 2 و 3 از محضر حضرات آیات و حجج اسلام صالحی، الهی خراسانی، عباسپور، سید حسن مرتضوی، رجبعلی رضازاده و در مقطع سطح 4 (خارج فقه و اصول) از محضر حضرات آیات میرزاعلی فلسفی، مرحوم محمدهادی معرفت، اشرفی شاهرودی، صادق لاریجانی و شیخ جواد مروی بهره برده شده است

 • دروس تدریسی
  • ادبیات عرب (صرف، نحو، بلاغت).
  • منطق.
  • اصول فقه (معالم، اصول استنباط،اصول فقه مظفر، رسائل، کفایه).
  • خارج اصول
  • فقه (شرح لمعه، مکاسب).
  • تفسیر (عمومی، تخصصی).
  • علوم حدیث (مصطلح الحدیث)
  • رجال
  • نهج البلاغه.
  • علوم حدیث.
  • تعلیم و تربیت.
  • آشنایی با فرق اسلامی.
  • تاریخ تفسیر
 • مراکز تدریس
  • دانشگاه علوم اسلامی رضوی.
  • مدارس علمیه عالی نواب، امام حسین (ع)، مجتمع حضرت ابوالفضل (ع)، امام حسن عسکری (ع)، اسلام شناسی خواهران.
  • جامعه المصطفی العالمیه مشهد مقدس
 • سوابق پژوهشی

  پایان نامه ارشد

  • وحی از دیدگاه قرآن و سنت

   

  رساله دکترا

  • آیات مورد استناد در علم اصول

   

  کتب

  • قرآن و دانش اصول، پژوهشی در مورد آیات مورد استناد در علم اصول فقه، تهران نشر سخن، 1390
  • درس های کاربردی از نهج ابلاغه. مشهد، مرکز ضمن آموزش آستان قدس رضوی، 1390

   

  مقالات

  • مترفان از نگاه قرآن
  • جایگاه قانون و قانون گرایی در قرآن
  • پدیده اتراف و سقوط تمدن‌ها
  • نقش پیش‌دانسته‌ها در فهم قرآن
  • حکومت و ولایت در اندیشه امام خمینی (ره)
  • رابطه‌ ولی فقیه با قانون
  • رابطه ولی فقیه با قانون, به عربی مجله "الحیات"،ش3 ، نشر معهد الرسول الاکرم(ص) لبنان
  • حکمت شیعی
  • مکتب تفکیک یا روش فقهای امامیه، گفت و گو با آیت الله سیدان
  • نقد مکتب تفکیک، گفت و گو با آیت الله واعظ زاده خراسانی
  • آزادی بیان در بیان معمار انقلاب: مجله اندیشه حوزه، شماره 20.
  • آزادی در آئینه کلام رهبری: مجله اندیشه حوزه، شماره 20.
  • آزادی اخلاقی: مجله اندیشه حوزه، شماره 21.
  • پیامدهای اتراف: مجله اندیشه حوزه، شماره 22.
  • دگر اندیشی و نگره‌های التقاطی: مجله اندیشه حوزه، شماره 24.
  • روشنفکری و عملکرد روشنفکران در کلام رهبری: مجله اندیشه حوزه، شماره25.
  • ضابطه تفسیر صحیح و برداشتهای روشنفکرانه از قرآن: کتاب مدرنیته و روشنفکری
  • حکومت علوی در نگرش امام خمینی (ره): مجله اندیشه حوزه، شماره 26. این مقاله در شماره 10 کتاب المنهاج (مجله منهاج) در لبنان به عربی ترجمه و منتشر شده است
  • فلسفه‌مندی حکومت از دیدگاه امام علی (ع): مجله اندیشه حوزه، شماره 26.
  • حکومت امام علی(ع) در نگاه رهبری: مجله اندیشه حوزه، شماره 27.
  • اصلاحات در آئینة کلام رهبری: مجله اندیشه حوزه، شماره 28.
  • اصلاحات از منظر قرآن کریم: مجله اندیشه حوزه، شماره28.
  • فرهنگ آفرینی قرآن و دگرگونی اجتماعی: مجله اندیشه حوزه، شماره29.
  • عدالت اجتماعی در قرآن: مجله اندیشه حوزه، شماره 30
  • امام علی(ع) الگوی مدیریتی برای جامعه دینی از منظر رهبری: مجله اندیشه حوزه، شماره33و32.
  • راهکارهای تحقق مردم سالاری دینی در نظام علوی
  • شایسته سالاری در نظام علوی: مجله اندیشه حوزه، شماره 33و32.
  • قدرت و سوء استفاده‌ پیرامونیان:
  • گسترة فقه و لزوم تخصصی شدن آن: مجله اندیشه حوزه، شماره 34.
  • معناداری زبان دین: مجله اندیشه حوزه، شماره 36و35
  • گذری بر اصول و معیارهای خدمت رسانی در اندیشه امام خمینی: مجله اندیشه حوزه، شماره 43و44
  • اخلاق و فرهنگ آفرینی: مجله اندیشه حوزه، شماره 45.
  • انتقاد و انتقادپذیری: مجله اندیشه حوزه، شماره 50و49.
  • ترجمه: تجربة دینی
  • عزت از منظر قرآن و سنت: مجله تخصصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی، شماره4و5.
  • سیمای نبوی در کلام علوی: مجله تخصصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی، شماره 21-22
  • گذری بر برخی از آراء فقهی استاد آیت الله معرفت (طاب ثراه): , مجله تخصصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی، شماره 26.
  • تعاون و تبادل فرهنگی در قرآن و حدیث: کتاب قرآن و جامعه شناسی، دانشگاه بوعلی سینای همدان،1385.
  • تفسیر به رأی از دیدگاه آیت الله معرفت
  • جنگ و صلح از دیدگاه علامه طباطبایی : مجله اندیشه حوزه, شماره75, فروردین و اردیبهشت 88.
  • اخلاق فضلیت، گوهر جامعه دینی، مجله اندیشه حوزه, شماره 80-79. آذر-اسفند88
  • امامت شناسی، حکومت و ولایت از منظر مقام معظم رهبری، مجله اندیشه حوزه، شماره83 مرداد و شهریور 89.
  • نقش خواص در اتحاد و تفرقة امت، مجله اندیشه حوزه، شماره67و 68.
  • نهج البلاغه ماندگار ترین سند امامت و ولایت، مجله اندیشه حوزه، شماره85، سال 1389.
  • ویژگی های دعوت نبوی از منظر علامه طبا طبایی: مجله اندیشه حوزه، شماره65.
  • حکم اولی و ثانوی در قرآن، معیار و نمونه ها؛ مجله تخصصی دانشگاه رضوی، آموزه های فقه مدنی، شماره 4 پاییز و زمستان 1390
  • رویکردهای اعجاز اخلاقی قرآن، چاپ شده در مجله قرآن و علم، شماره 9، پاییز و زمستان 1390، مشترک با آقای مهدی عبادی
  • بررسی رویکردهای مستشرقان پیرامون مکی و مدنی، مشترک با آقای مصطفی احمدی فر، چاپ شده در مجله علمی-ترویجی قرآن پژوهی خاورشناسان، شماره 12 (بهار و تابستان 1391ش)
  • بررسی قاعده فقهی-کلامی عدم مؤاخذه و مسؤلیت فرد در قبال عملکرد دیگری، مشترک با آقای جواد ایروانی، مجله علمی پژوهشی فقه و اصول دانشگاه فردوسی مشهد (چاپ شده در تابستان 92)
  • در آمدی بر استناد به قرآن در علم اصول، مشترک با آقای حسن نقی زاده، چاپ شده در مجله علمی-پژوهشی مطالعات اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة 84/1، بهار و تابستان 1389
  • بررسی پدیدة زیاده و نقیصه در روایات، مشترک با آقای سید علی دلبری، چاپ شده در مجله علمی- پژوهشی، حدیث پژوهی، دانشکده علوم انسانی دانشگاه کاشان، شماره 7، بهار و تابستان 1391
  • بررسی دلالی آیه «وابتلوا الیتامی» در جواز تصرفات صبی ممیّز. چاپ شده در مجله علمی- پژوهشی آموزه های فقه مدنی دانشگاه رضوی، شماره 6؛ پاییز-زمستان 91، مشترک با آقای سید علی دلبری
  • مؤلفه های مؤثر در تربیت مذهبی فرزندان، چاپ شده در مجله علمی-ترویجی پژوهشهای اسلامی، شماره 99 (سال نوزدهم شماره چهارم زمستان 1392) از ص105 به بعد. مشترک با آقای محمد ثامنی
  • وضعیت حقوقی قرار دارای موضوع نا مشروع در فقه امامیه، چاپ شده در مجله علمی-پژوهشی مطالعات اسلامی (فقه و اصول)، شماره 99، زمستان 1393. مشترک با آقای سید علی رضوی
  •  

   

  جزوات درسی

  • نهج البلاغه
  • آیات الاحکام
  • تاریخ تفسیر
  • اجتهاد و تقلید
 • راهنمایی پایان نامه
  عنوان پایان نامه مقطع / سطح حوزوی
  نقش آراء تفسیری در ترجمه های فارسی معاصر قرآن کریم کارشناسی ارشد
  تصویر قرآن از جاهلیت و مقایسه اجمالی با جاهلیت معاصر کارشناسی ارشد
  حیات طیبه در ادعیه امام سجاد (ع) سطح 3
  بررسی نحوه استدلال انبیاء در مواجهه با مخالفان خویش سطح 3
  حکم فقهی غذای اهل کتاب سطح 3
  مفهوم استغفار در قرآن و سنت و پیامدهای فردی و اجتماعی سطح 3
  ایمان اجتماعی در قرآن، راهکارها و آسیبها سطح 3
  جایگاه عقل و عرف در فقه و اجتهاد سطح 3
  ضمان منافع غیر مستوفات در فقه و حقوق ایران کارشناسی ارشد
  گذر از بحران فتنه های سیاسی از نگاه قرآن و نهج البلاغه کارشناسی ارشد
  قبض و اقباض در عقود و ایقاعات از منظر فقه و حقوق سطح 3
  روابط اجتماعی در نهج البلاغه کارشناسی ارشد
  سیمای پرهیزگاران در آئینه قرآن و نهج البلاغه سطح 3
  آثار و پیامدهای فسق در مذاهب خمسه سطح 3
  روشهای مقابله با جنگ نرم در قصه های قرآنی سطح 3/span>
  مدیریت بهره وری در قرآن و سنت سطح 3
  بررسی فقهی حقوقی قاعده اهم و مهم سطح 3
 • مشاوره پایان نامه
  عنوان پایان نامه مقطع / سطح حوزوی
  روشهای تربیتی امام علی (ع) در نهج البلاغه کارشناسی ارشد
  راهبردهای تربیتی امام علی (ع) در نامه 31 نهج البلاغه کارشناسی ارشد
  نقش آرای تفسیری در ترجمه قرآن کارشناسی ارشد
  تطبیقات فقهی بحث ترتب کارشناسی ارشد
  حق یتیم و تکلیف جامعه در قرآن و نهج البلاغه کارشناسی ارشد
  مسؤلیت کیفری و حقوقی اطفال در فقه امامیه و مذاهب اربعه سطح 3
  راههای گمراه کردن شیطان در قرآن سطح 3
  سیمای ادب گفتاری و رفتاری در قرآن کارشناسی ارشد
  بررسی فقهی فیلمسازی و بازیگری سطح 3
  جنگ روانی در 10 سال حکومت حضرت رسول اکرم در مدینه منوره سطح 3
 • عضویت در مراکز علمی و پژوهشی
  • همکاری با مجله اندیشه حوزه دانشگاه علوم اسلامی رضوی با سمت پژوهشگر از 81-76.
  • همکاری با سازمان تبلیغات اسلامی خراسان به عنوان روحانی رزمی.
  • همکاری با بخش معارف اسلامی روزنامه قدس با سمت نویسنده از 73-70
 • پایان نامه ارشد

  وحی از دیدگاه قرآن و سنت

 • رساله دکترا

  آیات مورد استناد در علم اصول

 • کتاب
  • قرآن و دانش اصول، پژوهشی در مورد آیات مورد استناد در علم اصول فقه، تهران نشر سخن، 1390
  • .درس های کاربردی از نهج ابلاغه. مشهد، مرکز ضمن آموزش آستان قدس رضوی، 1390
 • مقالات
  • مترفان از نگاه قرآن
  • .جایگاه قانون و قانون گرایی در قرآن
  • .پدیده اتراف و سقوط تمدن‌ها
  • .نقش پیش‌دانسته‌ها در فهم قرآن
  • .حکومت و ولایت در اندیشه امام خمینی (ره)
  • .رابطه‌ ولی فقیه با قانون
  • .رابطه ولی فقیه با قانون, به عربی مجله "الحیات"،ش3 ، نشر معهد الرسول الاکرم(ص) لبنان
  • .حکمت شیعی
  • .مکتب تفکیک یا روش فقهای امامیه، گفت و گو با آیت الله سیدان
  • .نقد مکتب تفکیک، گفت و گو با آیت الله واعظ زاده خراسانی
  • .آزادی بیان در بیان معمار انقلاب: مجله اندیشه حوزه، شماره 20.
  • .آزادی در آئینه کلام رهبری: مجله اندیشه حوزه، شماره 20.
  • .آزادی اخلاقی: مجله اندیشه حوزه، شماره 21.
  • .پیامدهای اتراف: مجله اندیشه حوزه، شماره 22.
  • .دگر اندیشی و نگره‌های التقاطی: مجله اندیشه حوزه، شماره 24.
  • .روشنفکری و عملکرد روشنفکران در کلام رهبری: مجله اندیشه حوزه، شماره25.
  • .ضابطه تفسیر صحیح و برداشتهای روشنفکرانه از قرآن: کتاب مدرنیته و روشنفکری
  • .حکومت علوی در نگرش امام خمینی (ره): مجله اندیشه حوزه، شماره 26. این مقاله در شماره 10 کتاب المنهاج (مجله منهاج) در لبنان به عربی ترجمه و منتشر شده است
  • .فلسفه‌مندی حکومت از دیدگاه امام علی (ع): مجله اندیشه حوزه، شماره 26.
  • .حکومت امام علی(ع) در نگاه رهبری: مجله اندیشه حوزه، شماره 27.
  • .اصلاحات در آئینة کلام رهبری: مجله اندیشه حوزه، شماره 28.
  • .اصلاحات از منظر قرآن کریم: مجله اندیشه حوزه، شماره28.
  • .فرهنگ آفرینی قرآن و دگرگونی اجتماعی: مجله اندیشه حوزه، شماره29.
  • .عدالت اجتماعی در قرآن: مجله اندیشه حوزه، شماره 30
  • .امام علی(ع) الگوی مدیریتی برای جامعه دینی از منظر رهبری: مجله اندیشه حوزه، شماره33و32.
  • .راهکارهای تحقق مردم سالاری دینی در نظام علوی
  • .شایسته سالاری در نظام علوی: مجله اندیشه حوزه، شماره 33و32.
  • .قدرت و سوء استفاده‌ پیرامونیان:
  • .گسترة فقه و لزوم تخصصی شدن آن: مجله اندیشه حوزه، شماره 34.
  • .معناداری زبان دین: مجله اندیشه حوزه، شماره 36و35
  • .گذری بر اصول و معیارهای خدمت رسانی در اندیشه امام خمینی: مجله اندیشه حوزه، شماره 43و44
  • .اخلاق و فرهنگ آفرینی: مجله اندیشه حوزه، شماره 45.
  • .انتقاد و انتقادپذیری: مجله اندیشه حوزه، شماره 50و49.
  • .ترجمه: تجربة دینی
  • .عزت از منظر قرآن و سنت: مجله تخصصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی، شماره4و5.
  • .سیمای نبوی در کلام علوی: مجله تخصصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی، شماره 21-22
  • .گذری بر برخی از آراء فقهی استاد آیت الله معرفت (طاب ثراه): , مجله تخصصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی، شماره 26.
  • .تعاون و تبادل فرهنگی در قرآن و حدیث: کتاب قرآن و جامعه شناسی، دانشگاه بوعلی سینای همدان،1385.
  • .تفسیر به رأی از دیدگاه آیت الله معرفت
  • .جنگ و صلح از دیدگاه علامه طباطبایی : مجله اندیشه حوزه, شماره75, فروردین و اردیبهشت 88.
  • .اخلاق فضلیت، گوهر جامعه دینی، مجله اندیشه حوزه, شماره 80-79. آذر-اسفند88
  • .امامت شناسی، حکومت و ولایت از منظر مقام معظم رهبری، مجله اندیشه حوزه، شماره83 مرداد و شهریور 89.
  • .نقش خواص در اتحاد و تفرقة امت، مجله اندیشه حوزه، شماره67و 68.
  • .نهج البلاغه ماندگار ترین سند امامت و ولایت، مجله اندیشه حوزه، شماره85، سال 1389.
  • .ویژگی های دعوت نبوی از منظر علامه طبا طبایی: مجله اندیشه حوزه، شماره65.
  • .حکم اولی و ثانوی در قرآن، معیار و نمونه ها؛ مجله تخصصی دانشگاه رضوی، آموزه های فقه مدنی، شماره 4 پاییز و زمستان 1390
  • .رویکردهای اعجاز اخلاقی قرآن، چاپ شده در مجله قرآن و علم، شماره 9، پاییز و زمستان 1390، مشترک با آقای مهدی عبادی
  • .بررسی رویکردهای مستشرقان پیرامون مکی و مدنی، مشترک با آقای مصطفی احمدی فر، چاپ شده در مجله علمی-ترویجی قرآن پژوهی خاورشناسان، شماره 12 (بهار و تابستان 1391ش)
  • .بررسی قاعده فقهی-کلامی عدم مؤاخذه و مسؤلیت فرد در قبال عملکرد دیگری، مشترک با آقای جواد ایروانی، مجله علمی پژوهشی فقه و اصول دانشگاه فردوسی مشهد (چاپ شده در تابستان 92)
  • .در آمدی بر استناد به قرآن در علم اصول، مشترک با آقای حسن نقی زاده، چاپ شده در مجله علمی-پژوهشی مطالعات اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة 84/1، بهار و تابستان 1389
  • .بررسی پدیدة زیاده و نقیصه در روایات، مشترک با آقای سید علی دلبری، چاپ شده در مجله علمی- پژوهشی، حدیث پژوهی، دانشکده علوم انسانی دانشگاه کاشان، شماره 7، بهار و تابستان 1391
  • .بررسی دلالی آیه «وابتلوا الیتامی» در جواز تصرفات صبی ممیّز. چاپ شده در مجله علمی- پژوهشی آموزه های فقه مدنی دانشگاه رضوی، شماره 6؛ پاییز-زمستان 91، مشترک با آقای سید علی دلبری
  • .مؤلفه های مؤثر در تربیت مذهبی فرزندان، چاپ شده در مجله علمی-ترویجی پژوهشهای اسلامی، شماره 99 (سال نوزدهم شماره چهارم زمستان 1392) از ص105 به بعد. مشترک با آقای محمد ثامنی
  • .وضعیت حقوقی قرار دارای موضوع نا مشروع در فقه امامیه، چاپ شده در مجله علمی-پژوهشی مطالعات اسلامی (فقه و اصول)، شماره 99، زمستان 1393. مشترک با آقای سید علی رضوی