حجت الاسلام دکتر جواد ایروانی

دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد
دانشیار گروه علوم قرآنی و حدیث

تلفن: 305 داخلی 05132218990 پست الکترونیکی:irvani_javad@yahoo.com نشانی: حرم مطهر، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، ساختمان شماره2 

سوابق تحصیلی
نوع تحصیلات مقطع رشته حوزه / دانشگاه سال اخذ/ مدت
حوزوی سطح 4 فقه و اصول حوزه علمیه مشهد 8 سال
دانشگاهی کارشناسی علوم قرآنی و حدیث دانشگاه علوم اسلامی رضوی  
کارشناسی فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه علوم اسلامی رضوی  
کارشناسی ارشد علوم قرآنی و حدیث دانشگاه علوم اسلامی رضوی  
دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد  
دروس تدریسی
 • ادبیات عرب ( صرف، نحو، معانی و بیان)
 • منطق
 • فقه (شرح لمعه)
 • اصول فقه (اصول فقه مظفر، اصول استنباط، معالم)
 • تفسیر
 • علوم و تاریخ حدیث
 • تاریخ و روشهای تفسیری
 • علوم قرآنی
 • مبانی فقهی اقتصاد اسلامی
 • آشنایی با اقتصاد اسلامی
مراکز تدریس
 • دانشگاه علوم اسلامی رضوی.
 • دانشگاه فردوسی مشهد.
 • مدرسه علمیه عالی نواب.
 • جامعه المصطفی العالمیه.
 • دارالقرآن حرم مطهر.
 • برخی مدارس علمیه مشهد.
سوابق پژوهشی

پایان نامه ارشد

 • اخلاق اقتصادی از دیدگاه قرآن و حدیث

 

رساله دکترا

 • زکات باطنی از دیدگاه فقهی

 

کتب

 • اخلاق اقتصادی از دیدگاه قرآن و حدیث 1384
 • مهارت گفتگو (قرآن و حدیث) 1386
 • شخصیت متعادل و رفتار معتدل (مشترک) 1387 (چاپ سوم)
 • فرهنگ روابط اجتماعی در آموزه‌های اسلامی(قرآن و حدیث) (مشارکت) 1387
 • سازگاری و گذشت(قرآن و حدیث) 1387
 • الگوی مصرف در آموزه های دینی 1388
 • داستان یوسف پیامبر، اسوه های عملی و پیرایه های خرافی 1388
 • اخلاق تجارت (قرآن و حدیث) 1388
 • ترجمه جلد اول التمهید فی علوم القرآن استاد معرفت 1388
 • اصلاح الگوی مصرف از نگاه اسلام (مشترک) 1389
 • زکات باطنی، پژوهشی فقهی درباره گستره زکات از نگاه قرآن 1390
 • ترجمه جلد اول التفسیر الاثری الجامع استاد معرفت 1390
 • آشنایی با اقتصاد اسلامی 1391
 • مصرف صحیح از نگاه اسلام. (مشترک) 1391
 • نظر اسلام درباره رشد اقتصادی و توزیع عادلانه ثروت چیست؟ 1392
 • اسلام درباره اخلاق کار و تجارت چه می گوید؟ 1392
 • اسلام درباره فقر و ثروت چه می گوید؟ 1392
 • درباره احکام بازار و تجارت چه می دانیم؟ (مشترک) 1392
 • آیا در بانکداری اسلامی «بهره» وجود دارد؟ 1392
 • قوانین مصرف صحیح از نگاه اسلام چیست؟ (مشترک) 1392
 • الگوی ما در مصرف صحیح چیست؟ 1392
 • اسلام چه مصارفی را نادرست می داند؟ 1392
 • اسلام چه مصارفی را نادرست می داند؟ 1392
 • مروری بر مبانی، روش و قواعد تفسیری حضرت آیه الله العظمی خامنه‌ای در تفسیر سوره توبه، 1393
 • مبانی فقهی اقتصاد اسلامی 1393
 • پول و بانکداری اسلامی (زیر چاپ

 

مقالات علمی پژوهشی

 • بازکاوی مفهوم و کاربرد واژه های زکات و صدقه در روایات، مجله علوم و حدیث، شماره 48، تابستان 1387
 • بررسی مساله حرمت لهو به عنوان قاعده ای فقهی، مجله مطالعات اسلامی، ش1/83، پاییز و زمستان 1388
 • نقدی بر «بازجستی در ادله عبادیت زکات و خمس»، مجله مطالعات اسلامی، ش1/84، بهار و تابستان 1389
 • زکات باطنی از دیدگاه فقهی، مجله مطالعات اسلامی، ش1/86، بهار و تابستان 1390
 • اصل صداقت در قرآن و تحلیل موارد جواز کذب. فصلنامه آموزه های قرآنی دانشگاه رضوی، ش13، بهار و تابستان 1390
 • بررسی احکام فقهی بدهکاران مهریه، فصلنامه آموزه های فقه مدنی دانشگاه رضوی، ش4، پاییز و زمستان 1390
 • انسان اقتصادی از دیدگاه قرآن. فصلنامه آموزه¬های قرآنی دانشگاه رضوی، ش15، بهار و تابستان 1391
 • بازخوانی روایات توریه و حکم آن. دوفصلنامه علمی پژوهشی حدیث پژوهی (کاشان)، ش8، سال چهارم، پاییز و زمستان 1391
 • بررسی قاعده فقهی- کلامی «عدم مؤاخذه و مسئولیت فرد در قبال عملکرد دیگری» مجله مطالعات اسلامی، ش 93، تابستان 1392
 • بررسی وجوه اشتراک و تمایز «سنت های الهی در قرآن» و «اندیشه ناتورالیسم» وآثار هر یک بر دانش اقتصاد. مجموعه مقالات دومین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی، تهران، 28/8/1392. (دارای رتبه علمی پژوهشی بر اساس نامه شماره 108980/3 وزارت علوم) (گواهی چاپ)
 • واکاوی چارچوب و شاخصه¬های اعتماد به نفس در پرتو آموزه¬های قرآنی. فصلنامه آموزه های قرآنی دانشگاه رضوی. ش18. پاییز و زمستان 1392
 • بررسی قاعده انحصار منشا کسب درآمد به «کار». آموزه های فقه مدنی. ش 9 . بهار و تابستان 93

مقالات علمی ترویجی

 • اصول و شاخصه های مصرف صحیح و کارآمد. فصلنامه مشکوه، ش105- 1388
 • چیستی و امکان سنجی علم اقتصاد اسلامی در پرتو آموزه های قرآنی. دوفصلنامه قرآن و علم، ش10، بهار و تابستان 1391
 • بررسی تطبیقی حقوق کودک در قرآن و کنوانسیون حقوق کودک. (مشترک)، دوفصلنامه قرآن و علم، ش11، پاییز و زمستان 1391
 • سبک زندگی اقتصادی در جامعه قرآنی و جامعه غربی. فصلنامه پژوهش های اجتماعی اسلامی، سال نوزدهم، ش 97، تابستان 1392
 • اعجاز قرآن در سنت های اجتماعی. (مشترک)، دوفصلنامه قرآن و علم، ش13، پاییز و زمستان 1392
 • نگاهی به تاثیر فرهنگ بر پیشرفت اقتصادی. فصلنامه پژوهش های اجتماعی اسلامی. سال بیستم. شماره 101. تابستان 1393

 

سایر مقالات

 • انفاق در قرآن، مجموعه مقالات قرآن و اقتصاد، دانشگاه امام صادق (ع)، 1387
 • اخلاق داد و ستد از دیدگاه آموزه‌های اسلامی، مجموعه مقالات قرآن و اقتصاد، دانشگاه امام صادق(ع) 1387
 • اعتدال در قرآن، مجموعه مقالات قرآن، روانشناسی و علوم تربیتی، علوم پزشکی تبریز، 1385
 •  
 • مهارتهای گفتاری در آموزه‌های اسلامی مجموعه مقالات قرآن و جامعه‌شناسی، دانشگاه بوعلی سینا همدان (بنیاد پژوهشهای قرآنی حوزه و دانشگاه)، 1385
 • مبانی حدود و انواع مالکیت در قرآن، مجموعه مقالات قرآن و حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی تهران، 1389
 • نقد اسرائیلیات از دیدگاه آیت الله معرفت، فصلنامه الهیات و حقوق دانشگاه رضوی، شماره 26، 1386
 • خاستگاه مدارا و عفو از دیدگاه قرآن و حدیث، فصلنامه الهیات و حقوق دانشگاه رضوی، شماره 17، 1384
 • آداب گفتگو از دیدگاه قرآن و حدیث، فصلنامه الهیات و حقوق دانشگاه رضوی، شماره 25، 1386.
 • داستان یوسف پیامبر، اسوه های عملی و پیرایه های خرافی. فصلنامه الهیات و حقوق دانشگاه رضوی، شماره 30 1388
 • مدارا و عفو از دیدگاه قرآن، مجموعه مقالات قرآن و جامعه شناسی(2)، 1389
 • بررسی گزاره لیس فی المال حق سوی الزکاه ، فصلنامه آموزه های فقهی دانشگاه رضوی، شماره 3،1388
 • مقاله مالکیت. دانشنامه قرآن (پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی)
 • چکیده مقاله «تشخیص اولویت­ها، شرط لزوم و کارآمدی امر به معروف و نهی از منکر» مجموعه مقالات همایش ملی امر به معروف و نهی از منکر در سیره رضوی، مشهد، مهر 1390
 • چکیده مقاله آزادی اقتصادی و دخالت دولت از دیدگاه قرآن و حدیث، » همایش ملی قرآن سفینه النجاه عصر، دانشگاه تربیت معلم آذربایجان، آذر 1390
 • چکیده مقاله « نقش آموزه های دینی و ارزش های معنوی در رشد اقتصادی از دیدگاه قرآن و حدیث» همایش ملی قرآن سفینه النجاه عصر، دانشگاه تربیت معلم آذربایجان، آذر 1390
 • آسیب­شناسی مفاهیم اخلاقی ناظر به تولید ملی، مجموعه مقالات همایش ملی جهاد اقتصادی، دانشگاه مازندران، آبان 1391
 • بررسی جایگاه تولید در قرآن و حدیث، مجموعه مقالات همایش ملی جهاد اقتصادی، دانشگاه مازندران، آبان 1391
 • تاثیر مبانی جهان­بینی و انسان­شناختی بر علوم انسانی با تأکید بر دانش اقتصاد. فصلنامه پژوهش های فرهنگی و اجتماعی، ش3، پاییز 1391
 • تشخیص اولویت­ها، شرط لزوم و کارآمدی امر به معروف و نهی از منکر. مجموعه مقالات برگزیده همایش سراسری علمی پژوهشی امر به معروف و نهی از منکر در سیره رضوی(ع)، 1391
 • ارتباط سبک زندگی اسلامی و حیات طیبه از منظر قرآن کریم. مجموعه مقالات برگزیده هفتمین همایش بین المللی پژوهش­های قرآنی، تهران، تیر 1392 (گواهی چاپ)
 • مقایسه سبک زندگی اقتصادی در جامعه قرآنی با سبک زندگی غربی(اهداف و مبانی). (مشترک). مجموعه مقالات برگزیده هفتمین همایش بین المللی پژوهش­های قرآنی، تهران، تیر 1392 (گواهی چاپ)
 • بررسی فقهی نظریه عدم انحصار واجبات مالی ابتدایی به زکات. مجموعه مقالات پایان­نامه­های برتر دکتری/سطح چهار با عنوان «نوآوری و مطالعات دینی»، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم، پاییز 1392
 • عناصر اخلاق اقتصادی اسلامی و تولید ملی. (مشترک)، مجموعه مقالات همایش ملی نقش سبک زندگی در اقتصاد مقاومتی، جهاد دانشگاهی واحد استان البرز، 5 / 12 / 1392
 • سهم تالیف قلوب، تدبیر دینی، توجیه عقلانی. دو فصلنامه تخصصی مطالعات اسلامی میراث طه، پیش شماره2. پاییز و زمستان 1392
 • عدالت و الگوی مصرف. فصلنامه تخصصی علوم انسانی اسلامی. شماره 10. تابستان 1393
 • «تاثیر مبانی جهان­بینی و انسان­شناختی بر علوم انسانی با تأکید بر دانش اقتصاد». مجموعه مقالات نخستین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی. بهار 1394
 • عقلانیت و رابطه آن با معنویت از نگاه مکتب لیبرال سرمایه‌داری و اسلام با تاکید بر آموزه‌های رضوی. مجموعه مقالات دومین همایش ملی سیره و معارف رضوی. جلد دوم. شهریور 1394
فهرست مقالات ارائه شده در مجامع علمی
 • مالکیت در قرآن در همایش قرآن و حقوق دانشگاه علامه طباطبایی تهران 1387
 • مقاله مدارا و عفو همایش قرآن و جامعه شناسی تهران 1388
 • مقاله قرآن و اقتصاد همایش قرآن و اقتصاد تهران 1388
 • مقاله وجدان کاری و انضباط اجتماعی و نقش آن در توسعه اقتصادی - دومین همایش اقتصاد اسلامی و توسعه – دانشگاه فردوسی مشهد 1389
 • مقاله اصول و شاخصه های مصرف صحیح و کارآمد، همایش اصلاح الگوی مصرف، (حوزه علمیه خراسان)، رتبه اول. 1389
 • شرکت در دومین نشست اندیشه های راهبردی با موضوع عدالت (در محضر مقام معظم رهبری) و ارسال مقاله برای نشست. تهران- اردیبهشت 1390
 • مقاله «تشخیص اولویت­ها، شرط لزوم و کارآمدی امر به معروف و نهی از منکر» همایش ملی امر به معروف و نهی از منکر در سیره رضوی، مشهد، مهر 1390
 • مقاله «تاثیر مبانی جهان­بینی و انسان­شناختی بر علوم انسانی با تأکید بر دانش اقتصاد» اولین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی، تهران، 31/2/1391
 • مقاله « بررسی وجوه اشتراک و تمایز «سنت­های الهی در قرآن» و «اندیشه ناتورالیسم» وآثار هر یک بر دانش اقتصاد». دومین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی، تهران، 28/8/1392
 • عناصر اخلاق اقتصادی اسلامی و تولید ملی. (مشترک)، همایش ملی نقش سبک زندگی در اقتصاد مقاومتی، جهاد دانشگاهی واحد استان البرز، 5 / 12 / 1392
 • عقلانیت و رابطه آن با معنویت از نگاه مکتب لیبرال سرمایه‌داری و اسلام (با تاکید بر آموزه‌های رضوی). دومین همایش ملی سیره و معارف رضوی با محوریت معنویت. (چاپ و ارائه). دانشگاه فردوسی. مشهد. 22/2/1393
 • مقاله «بررسی نظریه های پولی اندیشمندان مسلمان با تاکید بر نظریه مقداری پول ابن خلدون» ، همایش بین المللی: «The 3rd Biruni Interdisciplinary International Conference On The Contribution of Muslim Scholars to Science …»
داوری مجلات علمی
 • مجله مطالعات اسلامی دانشگاه فردوسی و مجله تخصصی دانشگاه رضوی
تصحیح و ویرایش علمی کتاب
 • کتاب «اصول اسلامی و زمین فرصت هایی برای مشارکت»، نویسندگان: سراج سعید و بریتا پیترز. (مصحح) 1391
شرکت در همایشهای علمی
 • شرکت در همایش قرآن و حقوق دانشگاه علامه طباطبایی تهران 1387 با ارائه مقاله مالکیت در قرآن.
 • مالکیت در قرآن در همایش قرآن و حقوق دانشگاه علامه طباطبایی تهران 1387
 • مقاله مدارا و عفو همایش قرآن و جامعه شناسی تهران 1388
 • مقاله قرآن و اقتصاد همایش قرآن و اقتصاد تهران 1388
 • مقاله وجدان کاری و انضباط اجتماعی و نقش آن در توسعه اقتصادی - دومین همایش اقتصاد اسلامی و توسعه – دانشگاه فردوسی مشهد 1389
 • مقاله اصول و شاخصه های مصرف صحیح و کارآمد، همایش اصلاح الگوی مصرف، (حوزه علمیه خراسان)، 1389
 • شرکت در دومین نشست اندیشه های راهبردی با موضوع عدالت (در محضر مقام معظم رهبری) و ارسال مقاله برای نشست. تهران- اردیبهشت 1390
 • مقاله «تشخیص اولویتها، شرط لزوم و کارآمدی امر به معروف و نهی از منکر» همایش ملی امر به معروف و نهی از منکر در سیره رضوی، مشهد، مهر 1390
 • مقاله «تاثیر مبانی جهان بینی و انسان شناختی بر علوم انسانی با تأکید بر دانش اقتصاد» اولین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی، تهران، 31/2/1391
مشاوره پایان نامه
عنوان پایان نامه مقطع / سطح حوزوی
اصول حاکم بر رفتارهای اقتصادی از دیدگاه امیر المؤمنین(ع) کارشناسی ارشد
عقل گرایی و خرافه زدایی کارشناسی ارشد
وحدت کارشناسی ارشد
محیط زیست از دیدگاه اسلام رساله دکتری
اعتدال در مصرف از دیدگاه قرآن و سنت کارشناسی ارشد
فقه اقتصادی در نهج البلاغه کارشناسی ارشد
نقش پیامیر (ص) در فرایند وحی از منظر قرآن سطح سه حوزه
ضرورت و شیوههای انتقال ارزشها به نسل بعد سطح سه حوزه
روششناسی و آسیبشناسی تفسیر نور سطح سه حوزه
مفهوم شناسی عزت و ذلت و بررسی عوامل هر یک در قرآن کریم سطح سه حوزه
راهنمایی پایان نامه
عنوان پایان نامه مقطع / سطح حوزوی
پاسخ های قرآنی اهل بیت به شبهات مخالفان کارشناسی ارشد
توکل از دیدگاه قرآن ، حدیث و روانشناسی و پیوند آن با اعتماد به نفس کارشناسی ارشد
تولید و مصرف مدبرانه در سیره معصومان کارشناسی ارشد
بررسی تطبیقی حقوق کودک در قرآن و کنوانسیون و اعلامیه حقوق کودک کارشناسی ارشد
اقتصاد مقاومتی از دیدگاه قرآن و حدیث کارشناسی ارشد
معیارهای پذیرش روایات تفسیری با تاکید بر متون تفسیری کارشناسی ارشد
مدیریت احساسات و عواطف انسان در آموزه های اسلامی کارشناسی ارشد
نقش بینش ها و باورهای دینی در کارآمدی فرد در حوزه اقتصاد کارشناسی ارشد
شکر و کارکرد اخلاقی ، اجتماعی و اقتصادی آن در قرآن سطح سه حوزه
اختلاف طبقاتی. مریم فضایلی سطح سه حوزه
مطالبات اجتماعی قرآن از زنان سطح سه حوزه
زهد و کارکرد اخلاقی، اجتماعی و اقتصادی آن در قرآن سطح سه حوزه
امام رضا (ع) و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت کارشناسی ارشد
کسب مقامها و جوائز علمی
 • رتبه اول المپیاد علمی کشور و آزمون سراسری ارشد(1380)
 • رتبه اول آزمون دکتری فقه و مبانی حقوق دانشگاه فردوسی (1384)
 • عضو بنیاد ملی نخبگان
 • حائز عنوان پژوهشگر برتر جشنواره نوآوری، شکوفایی، پژوهش و فناوری خراسان 1387.
 • حایز عنوان پژوهشگر برتر حوزه علمیه خراسان. (1387 و 1389)
 • کتاب اخلاق اقتصادی: کتاب سال خراسان(1385)- کتاب سال حوزه(1385)- رتبه سوم ششمین جشنواره علمی- پژوهشی فردوسی(1386)- برگزیده آثار پژوهشی حوزه علمیه خراسان- (1386)
 • مقاله مدارا و عفو: برگزیده چهاردهمین نمایشگاه بین المللی قرآن تهران(1385)
 • رساله دکتری: برگزیده کتاب سال حوزه در بخش پایان نامه ها (قم 1388) – برگزیده ایده های برتر پایان نامه ها (دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم 1388)
 • ترجمه «التمهید» آیه الله معرفت(ره)، ج1، رتبه سوم سطح 4 در بخش ترجمه در ششمین فراخوان آثار پژوهشی حوزه علمیه خراسان، 1389
 • کتاب اصلاح الگوی مصرف، برگزیده آثار پژوهشی حوزه علمیه خراسان، 1390
 • مقاله «تشخیص اولویت¬ها، شرط لزوم و کارآمدی امر به معروف و نهی از منکر»، برگزیده همایش ملی امر به معروف و نهی از منکر در سیره رضوی، مشهد، مهر 1390
 • - کتاب مهارت گفتگو، برگزیده اولین فراخوان آثار پژوهشی در حوزه تبلیغ، اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان، مهر 1390
 • «شایسته تقدیر» به عنوان «پژوهشگر برتر» در جشنواره پژوهش و فناوری استان خراسان رضوی (استانداری خراسان رضوی) ، دیماه 1390
 • کتاب زکات باطنی، پژوهشی فقهی درباره گستره زکات از نگاه قرآن, کتاب سال خراسان (1391)
 • کتاب زکات باطنی، پژوهشی فقهی درباره گستره زکات از نگاه قرآن, رتبه اول آثار پژوهشی حوزه علمیه خراسان (1391)
 • کتاب آشنایی با اقتصاد اسلامی، برگزیده جشنواره «به پیشگاه خورشید» (آستان قدس رضوی)، شهریور 1392
 • کتاب آشنایی با اقتصاد اسلامی، برگزیده آثار پژوهشی حوزه علمیه خراسان، 1392
 • کتابچه های هشت گانه اقتصاد در سبک زندگی، برگزیده کتاب سال خراسان (1393)
 • مقاله چیستی و امکان سنجی علم اقتصاد اسلامی در پرتو آموزه های قرآنی، رتبه سوم سطح چهار در بخش مقاله، نهمین فراخوان آثار پژوهشی حوزه علمیه خراسان (92-93)
 • پژوهشگر برتر قرآنی استان خراسان رضوی، دهمین نمایشگاه بین المللی قرآن و عترت مشهد، استانداری خراسان رضوی، تیر ماه 1394
 • کتاب زکات باطنی. رتبه دوم نخستین دوره جشنواره علامه طباطبایی. مهر 1394
عضویت در مراکز علمی و پژوهشی
 • همکاری با مرکز پژوهش دانشگاه علوم اسلامی رضوی با سمت پژوهشگر از 1380 تا 1383 و شرکت در دوره های تربیت پژوهشگر و مشارکت در اجرای طرحهای پژوهشی
 • عضو ستاد تفسیر حوزه علمیه مشهد
 • عضو هیئت تحریریه فصلنامه علمی پژوهشی آموزه¬های قرآنی دانشگاه رضوی
طرحهای تحقیقاتی
 • مشارکت در طرح فرهنگ روابط اجتماعی مرکز پژوهش دانشگاه رضوی
 • مشارکت در طرح اصلاح الگوی مصرف از نگاه اسلام مرکز پژوهش دانشگاه رضوی
سوابق مدیریتی و اجرایی
 • همکاری با مجله مطالعات اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد با سمت داوری مقالات علمی.
 • مدیر گروه آموزشی علوم قرآنی و حدیث دانشگاه علوم اسلامی رضوی از سال 1384
پایان نامه ارشد

اخلاق اقتصادی از دیدگاه قرآن و حدیث

رساله دکترا

زکات باطنی از دیدگاه فقهی

کتاب
 • اخلاق اقتصادی از دیدگاه قرآن و حدیث 1384
 • .مهارت گفتگو (قرآن و حدیث) 1386
 • .شخصیت متعادل و رفتار معتدل (مشترک) 1387 (چاپ سوم)
 • .فرهنگ روابط اجتماعی در آموزه‌های اسلامی(قرآن و حدیث) (مشارکت) 1387
 • .سازگاری و گذشت(قرآن و حدیث) 1387
 • .الگوی مصرف در آموزه های دینی 1388
 • .داستان یوسف پیامبر، اسوه های عملی و پیرایه های خرافی 1388
 • .اخلاق تجارت (قرآن و حدیث) 1388
 • .ترجمه جلد اول التمهید فی علوم القرآن استاد معرفت 1388
 • .اصلاح الگوی مصرف از نگاه اسلام (مشترک) 1389
 • .زکات باطنی، پژوهشی فقهی درباره گستره زکات از نگاه قرآن 1390
 • .ترجمه جلد اول التفسیر الاثری الجامع استاد معرفت 1390
 • .آشنایی با اقتصاد اسلامی 1391
 • .مصرف صحیح از نگاه اسلام. (مشترک) 1391
 • .نظر اسلام درباره رشد اقتصادی و توزیع عادلانه ثروت چیست؟ 1392
 • .اسلام درباره اخلاق کار و تجارت چه می گوید؟ 1392
 • .اسلام درباره فقر و ثروت چه می گوید؟ 1392
 • .درباره احکام بازار و تجارت چه می دانیم؟ (مشترک) 1392
 • .آیا در بانکداری اسلامی «بهره» وجود دارد؟ 1392
 • .قوانین مصرف صحیح از نگاه اسلام چیست؟ (مشترک) 1392
 • .الگوی ما در مصرف صحیح چیست؟ 1392
 • .اسلام چه مصارفی را نادرست می داند؟ 1392
 • .اسلام چه مصارفی را نادرست می داند؟ 1392
 • .مروری بر مبانی، روش و قواعد تفسیری حضرت آیه الله العظمی خامنه‌ای در تفسیر سوره توبه، 1393
 • .مبانی فقهی اقتصاد اسلامی 1393
 • .پول و بانکداری اسلامی (زیر چاپ
مقالات علمی پژوهشی
 • بازکاوی مفهوم و کاربرد واژه های زکات و صدقه در روایات، مجله علوم و حدیث، شماره 48، تابستان 1387
 • .بررسی مساله حرمت لهو به عنوان قاعده ای فقهی، مجله مطالعات اسلامی، ش1/83، پاییز و زمستان 1388
 • .نقدی بر «بازجستی در ادله عبادیت زکات و خمس»، مجله مطالعات اسلامی، ش1/84، بهار و تابستان 1389
 • .زکات باطنی از دیدگاه فقهی، مجله مطالعات اسلامی، ش1/86، بهار و تابستان 1390
 • .اصل صداقت در قرآن و تحلیل موارد جواز کذب. فصلنامه آموزه های قرآنی دانشگاه رضوی، ش13، بهار و تابستان 1390
 • .بررسی احکام فقهی بدهکاران مهریه، فصلنامه آموزه های فقه مدنی دانشگاه رضوی، ش4، پاییز و زمستان 1390
 • .انسان اقتصادی از دیدگاه قرآن. فصلنامه آموزه¬های قرآنی دانشگاه رضوی، ش15، بهار و تابستان 1391
 • .بازخوانی روایات توریه و حکم آن. دوفصلنامه علمی پژوهشی حدیث پژوهی (کاشان)، ش8، سال چهارم، پاییز و زمستان 1391
 • .بررسی قاعده فقهی- کلامی «عدم مؤاخذه و مسئولیت فرد در قبال عملکرد دیگری» مجله مطالعات اسلامی، ش 93، تابستان 1392
 • .بررسی وجوه اشتراک و تمایز «سنت های الهی در قرآن» و «اندیشه ناتورالیسم» وآثار هر یک بر دانش اقتصاد. مجموعه مقالات دومین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی، تهران، 28/8/1392. (دارای رتبه علمی پژوهشی بر اساس نامه شماره 108980/3 وزارت علوم) (گواهی چاپ)
 • .واکاوی چارچوب و شاخصه¬های اعتماد به نفس در پرتو آموزه¬های قرآنی. فصلنامه آموزه های قرآنی دانشگاه رضوی. ش18. پاییز و زمستان 1392
 • .بررسی قاعده انحصار منشا کسب درآمد به «کار». آموزه های فقه مدنی. ش 9 . بهار و تابستان 93
مقالات علمی ترویجی
 • اصول و شاخصه های مصرف صحیح و کارآمد. فصلنامه مشکوه، ش105- 1388
 • .چیستی و امکان سنجی علم اقتصاد اسلامی در پرتو آموزه های قرآنی. دوفصلنامه قرآن و علم، ش10، بهار و تابستان 1391
 • .بررسی تطبیقی حقوق کودک در قرآن و کنوانسیون حقوق کودک. (مشترک)، دوفصلنامه قرآن و علم، ش11، پاییز و زمستان 1391
 • .سبک زندگی اقتصادی در جامعه قرآنی و جامعه غربی. فصلنامه پژوهش های اجتماعی اسلامی، سال نوزدهم، ش 97، تابستان 1392
 • .اعجاز قرآن در سنت های اجتماعی. (مشترک)، دوفصلنامه قرآن و علم، ش13، پاییز و زمستان 1392
 • .نگاهی به تاثیر فرهنگ بر پیشرفت اقتصادی. فصلنامه پژوهش های اجتماعی اسلامی. سال بیستم. شماره 101. تابستان 1393