حجت الاسلام دکتر سید مهدی احمدی نیک

استادیار گروه فقه و اصول

تلفن: 306 داخلی 05132218990 پست الکترونیکی: m.ahmadinik@gmail.com نشانی: حرم مطهر، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، ساختمان شماره2  

سوابق تحصیلی
نوع تحصیلات مقطع رشته حوزه / دانشگاه سال اخذ/ مدت
حوزوی سطح 4 فقه و اصول حوزه علمیه مشهد 1378
دانشگاهی کارشناسی علوم قرآنی و حدیث دانشگاه علوم اسلامی رضوی 1375
کارشناسی فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه علوم اسلامی رضوی 1375
کارشناسی ارشد علوم قرآنی و حدیث دانشگاه علوم اسلامی رضوی 1379
دکتری علوم قرآنی و حدیث دانشگاه علوم اسلامی رضوی 1389
سوابق تدریس
 • ادبیات عرب (صرف، نحو، بلاغت).
 • اصول فقه (معالم، اصول فقه مرحوم مظفر، رسائل).
 • فقه (شرح لمعه، مکاسب)
 • علوم قرآنی
 • علوم حدیث
 • تفسیر
 • معارف
 • اخلاق، احکام و عقاید
مراکز تدریس
 • دانشگاه علوم اسلامی رضوی
 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
 • جامعه المصطفی العالمیه
 • برخی مدارس علمیه مشهد
 • برخی مراکز آموزشی، فرهنگی و نهادهای انقلابی
سوابق پژوهشی

پایان نامه ارشد

 • اصول مشترک ادیان توحیدی در قرآن و عهدین

 

رساله سطح چهار حوزه

 • الربا نشاته و تطوره، مفاسده و حیله

 

رساله دکترا

 • گستره اسباب نزول در تفاسیر متقدمان

 

مقالات

 • متقین چهره های برتر
 • تجسم الاعمال
 • پژوهشی پیرامون شفاعت در آیات و روایات
 • بحثی پیرامون نزول دفعی و تدریجی قرآن کریم
 • فی معنی حدیث الاحراف السبعة
 • تحقیق فی جزاء الفحشاء
 • آزادی در اسلام و ادیان
 • عدالت اجتماعی در اسلام و ادیان
 • نبذه من المفردات القرآنیة
 • اسرائیلیات و نقش آن در تفسیر قرآن
 • المرأه فی القرآن
 • بحثی درباره حکومت اسلامی و ضرورت آن

 

جزوه درسی

 • انقلاب اسلامی
 • معارف اسلامی
 • وصایای امام خمینی
مشاوره پایان نامه
عنوان پایان نامه مقطع / سطح حوزوی
نقش ایمان در زندگی فردی و اجتماعی انسان از دیدگاه آیات و روایات سطح3
تقلید و مرجعیت سطح3
شرایط قاضی از دیدگاه ادله سطح3
امر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه آیات و روایات سطح3
آیات محکم و متشابه از دیدگاه قرآن سطح3
درآمدی بر حکومت و حاکمیت در اسلام سطح3
اسلام و تهاجم فرهنگی سطح3
هدف از آفرینش در قرآن سطح3
عبادت در آئینه فطرت سطح3
تحقیقی پیرامون بعثت انبیاء در قرآن سطح3
میثاق در قرآن سطح3
انسان در آینه فطرت سطح3
سیری در تکامل و انحطاط انسان در قرآن سطح3
ولایت در قرآن و روایات سطح3
موانع قصاص و عوامل رافع مسئولیت سطح4
الاعتکاف سطح4
تحریف ناپذیری قرآن کریم سطح3
مهجوریت قرآن، علل، عوامل و پیامدها سطح3
رسالة فی احکام الکتابه و اعتبارها فی ابواب الفقه سطح4
عوامل سقوط جوامع بشری در قرآن سطح3
اختلاف قرائات و تأثیر آن در برداشتهای فقهی سطح3
پژوهشی قرآنی پیرامون پلورالیسم سطح3
پژوهشی فقهی- حقوقی درباره زنان و پاسخ برخی از شبهات سطح3
نگاهی اجمالی به سیره عملی زندگانی امام علی (ع) سطح3
پژوهشی پیرامون رجعت سطح3
جوانان، بایدها و نبایدها سطح3
توکل از دیدگاه قرآن و روایات سطح3
اوصاف بهشتیان در قرآن سطح3
سیری در ادبیات عاشورایی و تأثیر بر شعر معاصر سطح3
حجاب، علل و عوامل بد حجابی و آثار آن سطح3
آثار اجتماعی دین در قرآن سطح3
زندگی و سیره سیاسی - اجتماعی امام حسن مجتبی (ع) سطح3
نقش تاریخی و ویژکیهای خواص و عوام در حکومت اسلامی سطح3
ارتداد و احکام آن در اسلام سطح3
هنر و زیباشناسی در قرآن سطح3
کسب مقامها و جوائز علمی
 • طلبه ممتاز سطح چهار حوزه علمیه خراسان
 • دانشجوی ممتاز دانشگاه علوم اسلامی رضوی
 • رساله برتر فراخوان پژوهشی حوزه علمیه خراسان
 • مقاله برتر نوزدهمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم
عضویت در مراکز علمی و پژوهشی
 • عضو گروه معارف دانشگاه آزاد اسلامی و احد مشهد
 • همکاری با مرکز مدارج علمی حوزه علمیه قم با سمت استاد راهنما و مشاور پایانامه های کارشناسی ارشد
 • همکاری با هسته ارشد رشته علوم قرآنی و حدیث جامعه المصطفی العالمیه
 • همکاری با ارتباطات اسلامی واحد مشهد با سمت استاد و مشاور
سوابق مدیریتی و اجرایی
 • دبیر اجرایی کمیته ارزشیابی تحصیلات حوزوی خراسان از سال 68
مقالات
 • متقین چهره های برتر
 • .تجسم الاعمال
 • .پژوهشی پیرامون شفاعت در آیات و روایات
 • .بحثی پیرامون نزول دفعی و تدریجی قرآن کریم
 • .فی معنی حدیث الاحراف السبعة
 • .تحقیق فی جزاء الفحشاء
 • .آزادی در اسلام و ادیان
 • .عدالت اجتماعی در اسلام و ادیان
 • .نبذه من المفردات القرآنیة
 • .اسرائیلیات و نقش آن در تفسیر قرآن
 • .المرأه فی القرآن
 • .بحثی درباره حکومت اسلامی و ضرورت آن
کسب مقامها و جوائز علمی
 • طلبه ممتاز سطح چهار حوزه علمیه خراسان
 • .دانشجوی ممتاز دانشگاه علوم اسلامی رضوی
 • .رساله برتر فراخوان پژوهشی حوزه علمیه خراسان
 • .مقاله برتر نوزدهمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم
عضویت در مراکز علمی و پژوهشی
 • عضو گروه معارف دانشگاه آزاد اسلامی و احد مشهد
 • .همکاری با مرکز مدارج علمی حوزه علمیه قم با سمت استاد راهنما و مشاور پایانامه های کارشناسی ارشد
 • .همکاری با هسته ارشد رشته علوم قرآنی و حدیث جامعه المصطفی العالمیه
 • .همکاری با ارتباطات اسلامی واحد مشهد با سمت استاد و مشاور