حجت الاسلام دکتر محسن جهانگیری

دانشیار گروه فقه و اصول

تلفن: 05132218990 داخلی 323 پست الکترونیکی: m.jahangiri2008@gmail.com نشانی: حرم مطهر، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، ساختمان شماره 2  

سوابق تحصیلی
نوع تحصیلات مقطع رشته حوزه / دانشگاه سال اخذ/ مدت
حوزوی سطح 4 فقه و اصول حوزه علمیه مشهد 1364
دانشگاهی کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه فردوسی مشهد 1375
کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد 1379
دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد 1385
دروس تدریسی
 • ادبیات عرب (صرف، نحو، بلاغت)
 • اصول فقه (معالم، اصول استنباط، اصول مظفر، رسائل، کفایه، خارج اصول).
 • فقه (شرح لمعه، مکاسب).
 • قواعد فقه.
 • منطق
 • زبان عمومی (گرامر، قرائت، مکالمه، آزمایشگاه)
 • زبان تخصصی (علوم قرآنی، فلسفه، تاریخ اسلام)
مراکز تدریس
 • دانشگاه علوم اسلامی رضوی.
 • دفتر تبلیغات اسلامی
 • برخی مدارس علمیه مانند مدرسه حاج آقای موسوی نژاد، امام حسین (ع)، مجتمع حضرت اباالفضل (ع)، مدرسه آیة الله خویی، مدرسه امام محمد باقر (ع) و برخی مکاتب علمیه مانند مکتب نرکس.
سوابق پژوهشی

پایان نامه ارشد

 • آرای فقهی هنر نقاشی و مجسمه سازی

 

رساله دکترا

 • رابطه اجتهاد و اخبارگری

 

کتب

 • تمایزهای فقهی زن و مرد
 • آرای فقهی در هنر نقاشی و مجسمه سازی
 • رابطه اجتهاد و اخباری گری
 • معجم اصولی تطبیقی

 

مقالات

 • آثار مثبت و منفی اخبارگری
 • سلفیه و اخباریه در مواجهه با عقلانیت تشریعی
 • اجتماع امر و نهی
 • حکم فقهی مستثنیات غیبت
 • دوران امر بین تخصیص و نسخ
 • قاعده لاضرر
 • پیدایش علم اصول
 • پژوهشی در "ارتداد" از منظر فقه
 • معروف و منکر در قرآن و روایات
 • تحقیقی پیرامون معاد
 • حقیقتی پیرامون آثار گناه
 • توضیح اختصاری در مکاسب شیخ انصاری
 • توضیح اختصاری در رسایل شیخ انصاری
 • توضیح اختصاری در کفایه آخوند خراسانی
 • بیست مقاله در زندگینامه علمای امامی (اصولی و اخباری)
 • فقه، جهانی سازی و چالشها
 • نگاهی اجمالی به آیات الاحکام
 • اکزیستاسیالیسم (انگلیسی)
 • چرایی و روایی اجتهاد
راهنمایی پایان نامه
عنوان پایان نامه مقطع / سطح حوزوی
کاربرد امداد الهی و معنویت در تحولات سیاسی سطح3
تطبیقات فقهی بحث ترتب کارشناسی ارشد
مرجعیت شورایی سطح3
کسب مقامها و جوائز علمی
 • احراز عنوان طلبه ممتاز حوزه علمیه مشهد.
 • احراز رتبه اول آزمون سراسری کارشناسی ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی 79
 • احراز رتبه اول آزمون دکتری رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی 81
عضویت در مراکز علمی و پژوهشی
 • همکاری با مجله مطالعات اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد با سمت ارزیاب مقالات علمی
 • همکاری با مراکز حوزوی و دانشگاهی در داوری مقالات و کتب
 • همکاری با برخی مراکز آموزشی، فرهنگی و نهادهای انقلابی، بسیج و سپاه
 • همکاری با جشنواره آثار پژوهشی سال حوزه علمیه خراسان با سمت داور آثار پژوهشی
 • همکاری با مجله تخصصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی با سمت دبیر علمی و عضو هیئت تحریریه مجله آموزه های فقهی و اصولی
سوابق مدیریتی و اجرای
 • مدیر گروه زبان انگلیسی دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی 81-73.
 • رئیس مرکز پژوهش شهید هاشمی نژاد 83- 79.
 • معاون آموزشی دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی 85-82 .
 • مدیر گروه مطالعات و پژوهشهای فقهی دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی از 85.
 • مدیر گروه فقه و اصول دانشگاه علوم اسلامی رضوی از 85
 • عضو شورای گروه های آموزش دانشگاه علوم اسلامی رضوی از 83
کتاب
 • تمایزهای فقهی زن و مرد
 • .آرای فقهی در هنر نقاشی و مجسمه سازی
 • .رابطه اجتهاد و اخباری گری
 • .معجم اصولی تطبیقی
مقالات
 • آثار مثبت و منفی اخبارگری
 • .سلفیه و اخباریه در مواجهه با عقلانیت تشریعی
 • .اجتماع امر و نهی
 • .حکم فقهی مستثنیات غیبت
 • .دوران امر بین تخصیص و نسخ
 • .قاعده لاضرر
 • .پیدایش علم اصول
 • .پژوهشی در "ارتداد" از منظر فقه
 • .معروف و منکر در قرآن و روایات
 • .تحقیقی پیرامون معاد
 • .حقیقتی پیرامون آثار گناه
 • .توضیح اختصاری در مکاسب شیخ انصاری
 • .توضیح اختصاری در رسایل شیخ انصاری
 • .توضیح اختصاری در کفایه آخوند خراسانی
 • .بیست مقاله در زندگینامه علمای امامی (اصولی و اخباری)
 • .فقه، جهانی سازی و چالشها
 • .نگاهی اجمالی به آیات الاحکام
 • .اکزیستاسیالیسم (انگلیسی)
 • .چرایی و روایی اجتهاد