حجت الاسلام دکتر رحمت الله کریم زاده

استادیار گروه فقه و اصول

تلفن: 05132218990 داخلی 206 پست الکترونیکی: Karam276@razavi.ac.ir Karimzadeh@gmail.com نشانی: حرم مطهر، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، ساختمان شماره2  

آثار پژوهشی
نوع تحصیلات مقطع رشته حوزه / دانشگاه سال اخذ/ مدت
حوزوی سطح 1 ادبیات عرب و فقه و اصول حوزه علمیه مشهد 55
سطح 2 و 3 فقه و اصول حوزه علمیه مشهد  
سطح 3 الهیات مدارج حوزه علمیه قم 78
سطح 4 فقه و اصول حوزه علمیه قم 12سال
دانشگاهی دکتری فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه علوم اسلامی رضوی 85

در مقطع سطح 2 و 3 از محضر حضرات آیات و حجج اسلام سید حسن مرتضوی، رجبعلی رضازاده، محمد ناصر عباسپور و سید حسن صالحی و در مقطع سطح 4 (خارج فقه و اصول) از محضر حضرات آیات وحید خراسانی، شیخ جواد تبریزی و جوادی آملی بهره برده شده است.

دروس تدریسی
 • اصول فقه (رسائل)
 • فقه (مکاسب)
 • زبان تخصصی فلسفه و کلام اسلامی
 • مباحث کلامی (کلام عمومی)
مراکز تدریس
 • دانشگاه علوم اسلامی رضوی
 • جامعه المصطفی العالمیه
 • مدرسه عالی شهید مطهری
 • برخی مدارس علمیه مشهد
 • دانشگاه علوم قرآنی
سوابق پژوهشی

پایان نامه ارشد

 • نگاهی فقهی - اخلاقی به مسئله غیبت

 

رساله دکترا

 • بررسی تطبیقی برهان وجودی در فلسفه اسلامی و فلسفه غرب

 

تالیف کتاب

 • طرح مبانی عدالت محقق
 • طرح تدوین کتاب جواهر

 

ترجمه کتاب

 • مشارکت در ترجمه الزام سیاسی
 • مشارکت در ترجمه فلسفه دین

 

تصحیح کتاب

 • مشارکت در تصحیح کتابهای روض الجنان، رسالة الغیبة، مختلف الشیعة و ...

 

تدوین مقاله

 • بررسی وجود و حقیقت زمان از نگاه متکلمان و فلاسفه اسلامی
 • فکر و نظر از دیدگاه متکلمان و مقایسه آن با دیدگاه حکما
 • بررسی ادله اصالت ماهیت
 • مقدمه کتاب لیبرالیسم: حقوق و عدالت
 • حقیقت جسم از نگاه حکما و متکلمان اسلامی
 • بررسی برهان وجودی آن سلم و نقد آن بر اساس مبانی ملاصدرا
 • بررسی دیدگاه علامه طباطبایی در باب علم
 • نقش ایمان به خدا و آثار عملی آن در ایجاد آرامش روانی در سخنان امام رضا (ع)
 • معرفت لازم در اصول عقاید
 • بررسی نظریه جداسازی روش قرآن از روش فلسفه و عرفان در کشف معارف دینی
 • این‌همانی شخصیت انسان از نظر سهروردی و ملاصدرا

 

ترجمه مقاله

 • دانش تفسیر از نگاه طبری و ابن کثیر
 • لیبرالیسم: حقوق و عدالت
 • عقلانیت و اعتقاد دینی
 • ایمان و عقل
 • زبان دین
 • جمع‌آوری قرآن
 • مقدمه کتاب فلسفه دین
 • بنیانهای الزام سیاسی
 • عدالت از نگاه راولز
 • لیبرالیسم سیاسی راولز
 • لیبرالیسم از نگاه رورتی
 • حدس و فکر: ساختار بسط تدریجی معرفت‌شناسی ابن سینا
 • عقل در برابر عقل فعال
 • چکیده مقالات پانزده شماره مجله تخصصی دانشگاه به انگلیسی
عضویت در مراکز علمی و پژوهشی
 • همکاری با واحد "احیاء التراث" مرکز تحقیقات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
 • همکاری با مرکز پژوهش دانشگاه علوم اسلامی رضوی با سمت پژوهشگر
سوابق مدیریتی و اجرایی
 • مدیر گروه پژوهشی ترجمه مرکز پژوهش دانشگاه علوم اسلامی رضوی از 85-77
 • مدیر گروه پژوهشی فلسفه و کلام اسلامی مرکز پژوهش دانشگاه علوم اسلامی رضوی به مدت دو سال
 • دبیر علمی مجله تخصصی فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه علوم اسلامی رضوی
 • مدیر گروه زبان انگلیسی
کتب
 • طرح مبانی عدالت محقق
 • .طرح تدوین کتاب جواهر
ترجمه کتب
 • مشارکت در ترجمه الزام سیاسی
 • .مشارکت در ترجمه فلسفه دین
تصحیح کتب

مشارکت در تصحیح کتابهای روض الجنان، رسالة الغیبة، مختلف الشیعة و ...

مقالات
 • .بررسی وجود و حقیقت زمان از نگاه متکلمان و فلاسفه اسلامی
 • .فکر و نظر از دیدگاه متکلمان و مقایسه آن با دیدگاه حکما
 • .بررسی ادله اصالت ماهیت
 • .مقدمه کتاب لیبرالیسم: حقوق و عدالت
 • .حقیقت جسم از نگاه حکما و متکلمان اسلامی
 • .بررسی برهان وجودی آن سلم و نقد آن بر اساس مبانی ملاصدرا
 • .بررسی دیدگاه علامه طباطبایی در باب علم
 • .نقش ایمان به خدا و آثار عملی آن در ایجاد آرامش روانی در سخنان امام رضا (ع)
 • .معرفت لازم در اصول عقاید
 • .بررسی نظریه جداسازی روش قرآن از روش فلسفه و عرفان در کشف معارف دینی
 • .این‌همانی شخصیت انسان از نظر سهروردی و ملاصدرا
ترجمه مقالات
 • دانش تفسیر از نگاه طبری و ابن کثیر
 • .لیبرالیسم: حقوق و عدالت
 • .عقلانیت و اعتقاد دینی
 • .ایمان و عقل
 • .زبان دین
 • .جمع‌آوری قرآن
 • .مقدمه کتاب فلسفه دین
 • .بنیانهای الزام سیاسی
 • .عدالت از نگاه راولز
 • .لیبرالیسم سیاسی راولز
 • .لیبرالیسم از نگاه رورتی
 • .حدس و فکر: ساختار بسط تدریجی معرفت‌شناسی ابن سینا
 • .عقل در برابر عقل فعال
 • .چکیده مقالات پانزده شماره مجله تخصصی دانشگاه به انگلیسی