حجت الاسلام دکتر محمد مهدی یزدانی

دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد

تلفن: 324 داخلی 05132218990

پست الکترونیکی: yazdani@razavi.ac.ir

نشانی: حرم مطهر، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، ساختمان شماره2  

سوابق تحصیلی
نوع تحصیلات مقطع رشته حوزه / دانشگاه
حوزوی سطح 4 فقه حوزه علمیه مشهد
دانشگاهی کارشناسی علوم قرآنی و حدیث دانشگاه علوم اسلامی رضوی
کارشناسی علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد
کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد
دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد
سوابق تدریس

شروع تدریس از سال 1371

 • فقه و اصول (آشنایی با دانش فقه، مبادی فقه و اصول، تاریخ فقه و فقها، اصول استنباط ، اصول فقه مظفر ، شرح لمعه ، فقه مقارن ، فقه تخصصی ، متون فقهی)
 • مبانی جامعه شناسی
 • زبان انگلیسی
 • سایر دروس مثل صرف و نحو ، تفسیر عمومی
مراکز تدریس
 • دانشگاه علوم اسلامی رضوی
 • جامعه المصطفی العالمیه
 • حوزه علمیه نرجس
 • دانشگاه فردوسی مشهد
 • مکتب اسلام شناسی
سوابق پژوهشی

پایان نامه ارشد

 • حق و حکم و آثار آن ها در فقه اسلامی

 

رساله دکترا 

 • گونه های کاربرد قیاس در فقه شیعه بر اساس کتاب جواهر الکلام

 

کتب 

 • المعجم فی فقه لغه القرآن و سر بلاغته (مشارکت در تدوین)، 1385

 

مقالات علمی پژوهشی

 • نمونه هایی از کاربرد قیاس در نزد شیخ طوسی ، مجله آموزه های فقه مدنی ، ش4، 1390
 • گونه های کاربرد قیاس در فقه شیعه بر اساس کتاب جواهر الکلام ، مجله مطالعات اسلامی ، شماره 1/88، 1391
 • جستاری در روش شناسی حرمت تکلیفی معاملات ممنوعه از دیدگاه امام خمینی، مجله مطالعات اسلامی، ش 102، پاییز 1394 (مشترک)
 • تعمیم حکم به استناد کشف علت از دیدگاه امام خمینی ، مجله پژوهشهای فقهی دانشگاه تهران ، ش2- 1389
 • بازکاوی حکم قرائت سوره عزیمه در نماز از منظر فقه مذاهب اسلامی (مشترک)
راهنمایی پایان نامه
عنوان پایان نامه مقطع / سطح حوزوی
چگونگی اجرای مجازات سالب حیات با تاکید برطریقیت وموضوعیت آن در فقه وقوانین جزایی وحقوق بشری کارشناسی ارشد
سکوت و آثار آن در فقه و حقوق موضوعه کارشناسی ارشد
مشاوره پایان نامه
عنوان پایان نامه مقطع / سطح حوزوی
تصرفات صبی ممیز درفقه اسلامی کارشناسی ارشد
روابط اجتماعی در نهج البلاغه کارشناسی ارشد
بررسی عدالت اجتماعی در اموزه های امام رضاعلیه السلام کارشناسی ارشد
آراستگی و زینت در فقه امامیه سطح 3
   
کسب مقامها و جوائز علمی
 • پایان نامه دکتری با عنوان گونه های کاربرد قیاس در فقه شیعه بر اساس کتاب جواهر الکلام, رتبه سوم آثار پژوهشی حوزه علمیه خراسان (1391)
سوابق مدیریتی و اجرایی
 • رئیس اداره آموزش (و تحصیلات تکمیلی) دانشگاه علوم اسلامی رضوی از سال 1375 تا 1397
کتاب
 • المعجم فی فقه لغه القرآن و سر بلاغة (مشارکت در تدوین)
مقالات علمی پژوهشی
 • نمونه هایی از کاربرد قیاس در نزد شیخ طوسی
 • .گونه های کاربرد قیاس در فقه شیعه بر اساس کتاب جواهر الکلام
 • .جستاری در روش شناسی حرمت تکلیفی معاملات ممنوعه از دیدگاه امام خمینی
 • تعمیم حکم به استناد کشف علت از دیدگاه امام خمینی