حجت الاسلام دکتر عبدالرضا اصغری

دکترای حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه علوم اسلامی رضوی
استادیار گروه حقوق

نشانی: حرم مطهر، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، ساختمان شماره2

سوابق تحصیلی
نوع تحصیلات مقطع رشته حوزه / دانشگاه سال اخذ/ مدت
حوزوی سطح 4 فقه و اصول حوزه علمیه مشهد 8 سال
دانشگاهی کارشناسی حقوق دانشگاه علوم اسلامی رضوی 1375
کارشناسی فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه علوم اسلامی رضوی 1375
کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه علوم اسلامی رضوی 1378
دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه علوم اسلامی رضوی  
دروس تدریسی
 • ادبیات عرب (مکالمه)
 • حقوق جزای عمومی 3-2-1
 • حقوق جزای اختصاصی 2-1
 • مقدمه علم حقوق
 • بزهکاری اطفال
 • کیفرشناسی
 • کارهای تحقیقی
 • جامعه شناسی جنایی
 • جرم شناسی
 • مصطلحات حقوقی به زبان عربی
 • مکالمه و محاضره
 • حقوق جزایی بین المللی
 • تاریخ تحولات حقوق کیفری
 • آیین دادرسی کیفري

 

مراکز تدریس
 • دانشگاه علوم اسلامی رضوی
 • دانشگاه فردوسی مشهد
 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
 • دانشگاه شهید مطهری واحد مشهد
 • جامعة المصطفی العالمیة
 • دانشگاه امام رضا (ع)
 • مدرسه علمیه عالی نواب
 • موسسه غیر انتفاعی خراسان
 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور
 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد گلبهار
سوابق پژوهشی

پایان نامه ارشد

 • بررسی بلوغ در حقوق جزای اسلامی و حقوق موضوعه

 

رساله دکترا

 • اصول حاکم بر دادرسی منصفانه در فقه و حقوق در امور کیفری

 

کتاب

 • فرهنگ مطبوعات عربی - فارسی
 • سن مسئولیت کیفری اطفال در حقوق اسلام و حقوق موضوعه
 • بایسته های وقف از منظر فقه و حقوق
 • بایسته های ادبیات عرب (صرف، نحو و مهارتهای ترجمه)
 • بایسته های دادرسی منصفانه در فقه و حقوق کیفری
 • اعدام در شریعت یهودی و اسلامی
   

 

مقالات

 • سن مسئولیت کیفری اطفال در حقوق اسلام
 • بررسی جرم شناختی پرونده
 • بررسی و تحلیل بلوغ در فقه
 • مشارکت جوانان و حقوق
 • بررسی مبانی فقهی-  حقوقی حق پذیره(حق تقدیمی)
 • بررسی مراتع و جنگلها در اراضی مقوفوفات در فقه و حقوق
 • پشگیری اجتماعی در برنامه توسعه چهارم کشور
 • بررسی ادله تفاوت دیه زن و مرددر فقه امامیه
 • پیشگیری اجتماعی از جرم در قانون برنامه پنجم توسعه
 • تکفیر، از مبانی ممنوعیت فقهی تا ضرورت جرم انگاری
 • قانون جرم سیاسی در سنجه اصل 168 قانون اساسی
 • واکاوی ماده 365 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ((اتانازی)) از منظر فقه اسلامی
 • رویکرد فقه امامیه درباره بیع میته به مستحلین
 • نقد و بررسی فقهی ماده 264 قانون مجازات اسلامی
 • چالش های فقهی تحمیل مجازاتهای تبعی و تکمیلی بر مرتکبان جرائم حدی و قصاص در قانون مجازات اسلامی
 • جرم تبانی در حقوق کیفری ایران و مصر
 • مبانی جرم انگاری حقوق کیفری کار
 • توسعه امنیت پایدار در پرتو مدل پیشگیری از جرم برای محلات شهری (با تاکید بر منطقه 17 تهران)
 • عوامل ارتکابی جرائم خشن و راهکارهای پیشگیری آن
 • معاونت در جرم از منظر فقه و حقوق جزای ایران، افغانستان و مصر
 • حمایت کیفری از زنان در سقط جنین از زنان
 • حق تعیین سرنوشت از دیدگاه امام خمینی با مقایسه تطبیقی در اسناد بین الملل
 • قرائت ترمیمی از نهاد قاضی تحکیم
 • قرائت ترمیمی از تبصره ماده 551 قانون مجازات اسلامی
 • پیشران ها و پارادایم های دفاع از حقوق کودکان در پرتوی مکاتب جرم شناسی
 • نگرش آموزه های اسلام در تحکیم حقوق کودکان
 • مبانی فقهی رشد کیفری(ماده 91 قانون مجازات اسلامی)
 • بررسی اصول حمایتی ناظر بر حقوق کیفری اطفال در سازمان ملل متحد
 • تبیین قلمرو سن مسئولیت کیفری در فقه امامیه و قانون مجازات اسلامی 1392
 • بررسی دادرسی اطفال و نوجوانان بزهکار در حقوق تطبیقی
 • بررسی حقوقی-روانشناختی خشونت علیه کودکان با نظر به کودکان کار فضای مجازی
 • جایگاه کرامت انسانی در حقوق و فقه
 • جستاری در باب ماهیت و واژگان بدیل حجاب؛ براساس آموزه‌های اسلامی
 • اثبات وقف از طریق شیاع
 • کندوکاوی ‌در شاخصه‌های مدیریت اسلامی؛ با محوریت مدیریت علوی
 • مبنای فقهی تعویق صدور حکم
 • مطالعه تطبیقی جرم شورش در فقه امامیه ، حقوق فرانسه و انگلستان
 • نقش روزه در پیشگیری رشد مدار از جرم
 • رویکرد فقه امامیه درباره‌ی؛ بیع میته به مستحلین
 • تحلیل سیاست جنایی مبتنی بر ابزار اداری دولت ایران در قبال اراضی دولتی
 • ماهیت شناسی قتل خطئی در آیه 92 سوره نساء
 • بررسی تطبیقی قاعده «تعزیر بمایراه الحاکم» و کاربرد آن در فعالیت های اطلاعاتی
 • بررسی فقهی حقوقی تغییر مهریه
 • موجز المقالات
 • حق تعیین سرنوشت از دیدگاه امام خمینی با مقایسه تطبیقی در اسناد بین الملل
راهنمایی پایان نامه

عنوان پایان نامه

مقطع / سطح حوزوی

بررسی وضعیت فقهی و حقوقی حق پذیره

کارشناسی ارشد

اصول حکم بر دادرسی منصفانه در حقوق اسلام     

کارشناسی ارشد

بررسی لایحه رسیدگی به جرائم اطفال

کارشناسی ارشد

ارتکاب جنایت در حال خواب از منظر فقه و حقوق

کارشناسی ارشد

مبانی فقهی حقوقی انگیزه احسان در مسؤلیت کیفری

کارشناسی ارشد

تکفیر، مبانی و ضرورت جرم انگاری                                                                      

کارشناسی ارشد

نقش فرائض غیرمالی درپیشگیری رشد مدارازجرم                                                      

کارشناسی ارشد

نقش سبک زندگی اسلامی در پیشگیری ازوقوع جرم                                                 

کارشناسی ارشد

حقوق و مسؤلیت های متولی وقف در فقه امامیه، حقوق ایران و مصر                             

کارشناسی ارشد

بررسی فقهی حقوق صغار از دیدگاه امامیه با تأکید بر حق حضانت                                  

کارشناسی ارشد

علت شناسی بزهکاری و پیشگیری از آن در پرتو آموزه های رضوی                                 

کارشناسی ارشد

تاثیر اقتصاد مقاومتی در پیشگیری از جرم از دیدگاه فقه و حقوق                                    

کارشناسی ارشد

بررسی افکار عمومی شهر مشهد در خصوص عملکرد قوه قضاییه در جرم اختلاس (مناطق سه گانه وکیل آباد، سجاد و سیدی)

کارشناسی ارشد

بررسی میدانی اطاله دادرسی در دعاوی کیفری در مجتمع‌های قضایی مشهد بین سالهای 1393 تا 1396

کارشناسی ارشد

بررسی جرم شناسی عوامل موثر بر نزاع های خیابانی در مشهد در سالهای 1393-1396 

کارشناسی ارشد

نقش تعزیرات حکومتی مشهد در پیشگیری از جرایم اقتصادی سالهای 1383-1388

کارشناسی ارشد

بررسی جرم شناسی جرائم زیست محیطی                                                   

کارشناسی ارشد

قابلیت اجرای حبس خانگی از منظر فقه امامیه و حقوق ایران

کارشناسی ارشد

نقش رسانه‌ها بر ارتکاب جرایم و راه‌های پیشگیری از آن (با تاکید بر آثار منفی آن بر کودکان)

کارشناسی ارشد

بررسی اثر جهل به قانون در جرائم و مجازات ها از نظر فقه و حقوق موضوعه

کارشناسی ارشد

بررسی تطبیقی مجازات‌های تعزیری و بازدارنده از حیث آثار و نتایج

کارشناسی ارشد

بررسی مبانی فقهی و حقوقی میانجیگری کیفری

کارشناسی ارشد

بررسی تطبیقی شروع به جرم در حقوق ایران، افغانستان و مصر

 

کارشناسی ارشد

قاعده جب در فقه و حقوق جزا

سطح سه حوزه علمیه خراسان 

احکام وقف فرق اسلامی و کفار                     

سطح سه حوزه علمیه خراسان 

مشاوره پایان نامه

عنوان پایان نامه

مقطع / سطح حوزوی

محدودیتهای تقنین در درتعزیرات حکومتی

کارشناسی ارشد  

انعکاس قاعده درءدر قانون مجازات اسلامی 1392

کارشناسی ارشد  

بررسی امکان وقف پول در فقه و حقوق موضوعه

کارشناسی ارشد  

بررسی جبران خسارت بزه دیده در فقه و حقوق

کارشناسی ارشد  

بزه دیده شناسی حمایتی اطفال در فقه و حقوق

کارشناسی ارشد  

دیه و موارد پرداخت آن از بیت المال   

کارشناسی ارشد  

قضا زدایی در سیاست جنایی اسلام

کارشناسی ارشد  

ورودبه حریم خصوصی غیر و مجازات ان

کارشناسی ارشد  

بررسی فقهی حقوقی قاعده لاقود                                                                   

کارشناسی ارشد  

بررسی تطبیقی جرم تبانی درحقوق ایران و مصر                                                  

کارشناسی ارشد  

مبانی جرم انگاری جرائم علیه محیط زیست در فقه وحقوق                                     

کارشناسی ارشد  

مطالعه فقهی حقوقی ماده 91 قانون مجازات اسلامی سال 92 ، با تکیه بر رویه قضا ایران

کارشناسی ارشد  

بررسی فقهی حقوقی اثبات وقف از طریق شیاع مفید علم                                

کارشناسی ارشد  

قرائت جرم شناختی موازین داوری عادلانه در حقوق جزای ایران و اسناد بین المللی       

کارشناسی ارشد  

ارزیابی بایسته‌های لازم الرعایه ضابطان دادگستری در پرونده‌های کیفری در رویه قضایی

کارشناسی ارشد  

بررسی فقهی و حقوقی تبدیل کاربری وقف  

کارشناسی ارشد  

شرکت در همایشهای علمی
 • همایش سیاست جنایی ایران در قبال مواد مخدر قوه قضائیه با سمت مترجم
 • همایش اندیشه اسلامی تهران با سمت مترجم
 • همایش تازه های علوم جنایی دانشگاه آزاد رفسنجان با سمت سخنران
 • همایش پیشگیری از جرم نیروی انتظامی با سمت عضو هیأت علمی همایش
 • نشستهای تازه های حقوقی دانشگاه علوم اسلامی مشهد
 • همایش بین المللی عدالت ترمیمی به سمت سخنران
عضویت در مراکز علمی و پژوهشی
 • همکاری با مجله تخصصی الهیات و حقوق دانشگاه علوم اسلامی رضوی با سمت دبیر علمی، ارزیاب مقالات و مترجم خلاصه مقالات
 • همکاری با کار گروه تحقیقات حقوقی شورای عالی پیشگیری از بزهکاری خراسان
 • عضو شورای حقوقی آستان قدس
 • جانشین مدیر برنامه و عضو شورای علمی پروژه کلان زیارت
 • عضو شورای پژوهش دادگستری خراسان رضوی
 • عضو شورای علمی پژوهشی معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری خراسان رضوی 94-95
سوابق مدیریتی و اجرایی
 • معاونت حقوقی آستان قدس رضوی از 88
 • مدیر گروه حقوق دانشگاه علوم اسلامی رضوی 82-79 و 97-93
 • مدیر گروه زبان و ادبیات عرب دانشگاه علوم اسلامی رضوی 88-83
 • مشاور حقوقی آستان قدس رضوی 86 - 84
 • مدیر حقوقی و ثبتی آستان قدس 87
 • دبیر علمی و جانشین سردبیر مجله آموزه های حقوق کیفری
 • مدیر مسئول مجله دانشجویی "گفتمان حقوقی".
 • مؤسس و مدیر مسئول مجلة دانشجویی عربی "النسیم"
 • عضو کمسیون بررسی لوایح دادگستری خراسان رضوی
 • عضو شورای گروه حقوق جامعه المصطفی العالمیه واحد مشهد
 • مدیر مرکز تخصصی وقف، نذر و زیارت دانشگاه علوم اسلامی رضوی از سال 97 
 • سرپرست کمسیونهای فرعی کار گروه آموزش و تحقیقات نظری شورای پیشگیری از جرم دادگستری خراسان رضوی 92-93
 • شورای آموزش 98-91
 • دبیر کار گروه صلاحیت عمومی جذب هیات علمی 98-95
 • کار گروه طراحی و تدوین رشته حقوق وقف از سال 97
 • شورای سیاست گذاری مرکز تخصصی وقف، نذر و زیارت از سال 97
 • شورای نظارت کار گروه شبهه پژوهی از سال 98
 • نماینده حقوقی دانشگاه در امور موقوفات مربوط به دانشگاه رضوی از سال 97
 • کمیته هماهنگ کننده املاک و اراضی موقوفه سرخس 93-92
 • عضو کار گروه تخصصی تنقیح قوانین و مقررات آستان قدس رضوی93-92
 • عضو کمیته پیگیری مطالبات آستان قدس رضوی از دولت و دستگاههای اجرایی 93-92
 • عضو اصلی هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان آستان قدس رضوی 95-92
 • عضو هیات تجدید نظر رسیدگی به تخلفات خدمه آستان قدس رضوی 93-90
 • عضو کمیته سیاستگذاری و برنامه ریزی منابع آب آستان قدس رضوی 96-93
 • کارگروه طراحی، بازنگری و ایجاد رشته ها و گرایش های جدید حقوقی در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری 99-97
 • عضو شورای مدیران گروههای آموزشی دانشگاه رضوی 97-93
پایان نامه ارشد

بررسی بلوغ در حقوق جزای اسلامی و حقوق موضوعه

رساله دکترا

اصول حاکم بر دادرسی منصفانه در فقه و حقوق در امور کیفری

کتاب
 • فرهنگ مطبوعات عربی - فارسی
 • .سن مسئولیت کیفری اطفال در حقوق اسلام و حقوق موضوعه
 • .بایسته های وقف از منظر فقه و حقوق
 • .بایسته های ادبیات عرب (صرف، نحو و مهارتهای ترجمه)
مقالات
 • سن مسئولیت کیفری اطفال در حقوق اسلام
 • .بررسی جرم شناختی پرونده
 • .بررسی و تحلیل بلوغ در فقه
 • .مشارکت جوانان و حقوق
 • .بررسی حق تقدیمی {حق پذیره} در فقه و حقوق
 • .بررسی مراتع و جنگلها در اراضی مقوفوفات در فقه و حقوق
 • .پشگیری اجتماعی در برنامه توسعه چهارم کشور
 • .بررسی ادله تفاوت دیه زن و مرددر فقه امامیه