حجت الاسلام دکتر غلامرضا یزدانی

مدیر گروه حقوق
دکترای حقوق خصوصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی
استادیار گروه حقوق

تلفن محل کار و فاکس: 05132218990 نشانی: حرم مطهر،دانشگاه علوم اسلامی رضوی، ساختمان شماره2

سوابق تحصیلی
نوع تحصیلات مقطع رشته حوزه / دانشگاه سال اخذ/ مدت
حوزوی سطح 4 خارج فقه و اصول حوزه علمیه مشهد  
دانشگاهی کارشناسی حقوق دانشگاه علوم اسلامی رضوی 1386
کارشناسی فقه و مبانی حقوق دانشگاه علوم اسلامی رضوی 1386
کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی 1388
دکتری حقوق خصوصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی 1395
دروس تدریسی
 • کفایه الاصول
 • مکاسب
 • رسائل
 • شرح لمعه
 • اصول فقه
 • حقوق مدنی 1، 2، 3، 5 و 6.
 • حقوق تجارت 1، 2، 3 و 4.
 • قواعد فقه
 • حقوق خانواده ارشد
 • حقوق مدنی 1 و 2 در مقطع کارشناسی ارشد
 • حقوق مدنی تطبیقی در مقطع دکتری
 • حقوق تجارت در مقطع کارشناسی ارشد
 • حقوق تجارت در مقطع دکتری
مراکز تدریس
 • دانشگاه علوم اسلامی رضوی.
 • دانشگاه شهید مطهری مشهد.
 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد.
 • دانشگاه پیام نور واحد مشهد.
 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار.
 • دفتر تبلیغات اسلامی واحد مشهد مقدس.
 • برخی مدارس علمیه مشهد.
سوابق پژوهشی

پایان نامه ارشد

 • «بررسی تطبیقی شرط ذخیره مالکیت»

 

رساله دکترا

 • «غرامت و خسارت ناشی نقض تعهد در قراردادهای سرمایه گذاری با تکیه بر رویه داوری های ایکسید»

 

کتب

 • شرط ذخيره مالکيت - انتشارات دانشگاه علوم اسلامی رضوی - 1395
 • «ايکسيد و نقض قرارداد سرمايه گذاري»، انتشارات دانشگاه علوم اسلامی رضوی ، 1396
 • حقوق خانواده، انتشارات مجد، 1397
 • اشخاص و محجورین، انتشارات مجد، 1397
 • حقوق تجارت 1؛ تاجر، معاملات تجارتی و مایه تجارتی، انتشارات مجد، 1396
 • نحوه اجرای احکام داوری بر پایه کنوانسیون ایکسید، 1397

 

مقالات

 • «بررسی تطبیقی شرط ذخیره مالکیت» ـ مجله تخصصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی، پاییز و زمستان 1389، شماره 14
 • «شرط خیار در عقد ضمان» ـ مجله علمی پژوهشی آموزه های فقه مدنی، پاییز و زمستان 1390، شماره4
 • «ضمانت اجرای ناشی از نقض شرط» ـ مجله علمی پژوهشی آموزه های فقه مدنی، بهار و تابستان 1391، شماره 5
 • «تاریخچه و قلمرو حق حبس در فقه امامیه»، مجله علمی پژوهشی آموزه های فقه مدنی، پاییز و زمستان 1391، شماره6
 • مقاله «مبدا محاسبه غرامت ناشی از نقض قرارداد سرمایه گذاری» کنفرانس بین المللی «تحول نوین در علوم انسانی» کشور مالزی
 • معیار محاسبه غرامت ناشی از نقض قرارداد سرمایه گذاری، مجله عملی پژوهشی آموزه های فقه مدنی، 1395
 • ماهیت و قلمرو قاعده الزرع للزارع و لو کان غاصبا، مجله علمی پژوهشی جستارهای فقهی و اصولی، زمستان 1396
 • بازپژوهی جایگاه ارش در عقد اجاره، مجله علمی پژوهشی جستارهای فقهی و اصولی، تابستان 1397.
 • شرط رهن در عقد ضمان، مجله علمی پژوهشی جستارهای فقهی و اصولی، زمستان 1397
 • شرط خیار در عقد وقف، مجله علمی پژوهشی جستارهای فقهی و اصولی، تابستان 1398
 • اعتبار سنجی مرابحه بانکی و شرایط و ضوابط حاکم بر آن، مجله تخصصی قانون یار، زمستان 1397
راهنمایی پایان نامه ها ی کارشناسی ارشد
 • بررسي تسهيلات اضافي در کنوانسيون ايکسيد
 • انحلال قرارداد با تحقق شرط فاسخ
 • موانع نکاح در حقوق ايران و انگليس
 • مطالعه تطبيقي مسئوليت مدني دولت در قبال شهروندان دريافت کننده خون هاي آلوده در نظام حقوق ايران و فرانسه
 • مسوليت حقوقي مديران شرکتهاي تجاري در قانون تجارت و لايحه جديد ـ کارشناسي ارشد
 • تاثير غيبت بر اموال و حقوق غير مالي شخص
 • تاثير اعسار و ورشکستگي بر روابط مالي زوجين
 • مسئوليت حقوقي موسسات درمان ناباروري
 • حقوق و تعهدات انتقال گيرنده و انتقال دهنده در قانون پيش فروش ساختمان
 • بررسي مفهوم «سرمايه گذاري» در کنوانسيون ايکسيد
 • خسارت ناشی از افت قیمت در فقه و حقوق و رویه قضایی ایران 
 • بررسی حق تصویر در حقوق ایران
 • ارتباط بین تعهد منشأ ( پایه ) و تعهد ناشی از سند تجاری و اسباب سقوط تعهد سند تجاری و آثار آن در حقوق ایران
 • تاثیر اکراه در قردادهای تجاری بین المللی
 • بررسی داوری نهادی در دعاوی ناشی از قرار دادهای نفتی
 • تاثیر اجرای احکام خانواده بر امنیت اخلاقی جامعه
 • مسئولیت های فروشنده در باره خسارات ناشی از جهل مشتری به طرز استعمال مبیع
 • وضعیت فقهی حقوقی شرط عدم نفقه در نکاح دائم از دیدگاه مذاهب خمسه و حقوق موضوعه ایران
 • اعتبار سنجی مرابحه بانکی و شرایط و ضوابط حاکم بر آن
 • بررسی فقهی حقوقی تأثیر عنصر زمان و مکان بر حق فسخ ناشی از عیوب در عقد نکاح
 • اعتبار ادله الکترونیکی در اثبات دعوی
 • بررسی موانع نکاح در فقه و حقوق ایران و آلمان
 • غرر  و انواع آن در معاملات
 • تحلیل حقوقی ادغام بانک ها و موسسات مالی از لحاظ بحران ریسک مالی
مشاور پایان نامه های کارشناسی ارشد
 • بررسی تأثیر اغما در عقد وکالت
 • بررسی فقهی حقوقی مسووليت های ناشی از بهره برداری و آلوده سازی آب های سطحی و زير زمينی
 • احکام و آثار عذر عام در عقود لازم از نظر فقه و حقوق ایران
پایان نامه ارشد

«بررسی تطبیقی شرط ذخیره مالکیت»

رساله دکترا

«غرامت و خسارت ناشی نقض تعهد در قراردادهای سرمایه گذاری با تکیه بر رویه داوری های ایکسید»

کتاب
 • شرط ذخيره مالکيت - انتشارات دانشگاه علوم اسلامی رضوی - 1395
 • «ايکسيد و نقض قرارداد سرمايه گذاري»، انتشارات دانشگاه علوم اسلامی رضوی ، 1396
 • حقوق خانواده، انتشارات مجد، 1397
 • اشخاص و محجورین، انتشارات مجد، 1397
 • حقوق تجارت 1؛ تاجر، معاملات تجارتی و مایه تجارتی، انتشارات مجد، 1396
 • نحوه اجرای احکام داوری بر پایه کنوانسیون ایکسید، 1397