حجت الاسلام دکتر غلامرضا یزدانی

دکترای حقوق خصوصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی
استادیار گروه حقوق

تلفن محل کار و فاکس: 05132218990 نشانی: حرم مطهر،دانشگاه علوم اسلامی رضوی، ساختمان شماره2

سوابق تحصیلی
نوع تحصیلات مقطع رشته حوزه / دانشگاه سال اخذ/ مدت
حوزوی سطح 4 خارج فقه و اصول حوزه علمیه مشهد  
دانشگاهی کارشناسی حقوق دانشگاه علوم اسلامی رضوی 1386
کارشناسی فقه و مبانی حقوق دانشگاه علوم اسلامی رضوی 1386
کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی 1388
دکتری حقوق خصوصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی  
دروس تدریسی
 • کفایه الاصول
 • مکاسب
 • رسائل
 • شرح لمعه
 • اصول فقه
 • حقوق مدنی 1، 2، 3، 5 و 6.
 • حقوق تجارت 1، 2، 3 و 4.
 • قواعد فقه
 • حقوق خانواده ارشد
مراکز تدریس
 • دانشگاه علوم اسلامی رضوی.
 • دانشگاه شهید مطهری مشهد.
 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد.
 • دانشگاه پیام نور واحد مشهد.
 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار.
 • دفتر تبلیغات اسلامی واحد مشهد مقدس.
 • برخی مدارس علمیه مشهد.
سوابق پژوهشی

پایان نامه ارشد

 • «بررسی تطبیقی شرط ذخیره مالکیت»

 

رساله دکترا

 • «غرامت و خسارت ناشی نقض تعهد در قراردادهای سرمایه گذاری با تکیه بر رویه داوری های ایکسید»

 

کتب

 • شرط ذخيره مالکيت - انتشارات دانشگاه علوم اسلامی رضوی - 1395
 • «ايکسيد و نقض قرارداد سرمايه گذاري»، انتشارات دانشگاه علوم اسلامی رضوی ، 1396

 

مقالات

 • «بررسی تطبیقی شرط ذخیره مالکیت» ـ مجله تخصصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی، پاییز و زمستان 1389، شماره 14
 • «شرط خیار در عقد ضمان» ـ مجله علمی پژوهشی آموزه های فقه مدنی، پاییز و زمستان 1390، شماره4
 • «ضمانت اجرای ناشی از نقض شرط» ـ مجله علمی پژوهشی آموزه های فقه مدنی، بهار و تابستان 1391، شماره 5
 • «تاریخچه و قلمرو حق حبس در فقه امامیه»، مجله علمی پژوهشی آموزه های فقه مدنی، پاییز و زمستان 1391، شماره6
 • مقاله «مبدا محاسبه غرامت ناشی از نقض قرارداد سرمایه گذاری» کنفرانس بین المللی «تحول نوین در علوم انسانی» کشور مالزی
راهنمای پایان نامه
بررسي تسهيلات اضافي در کنوانسيون ايکسيد کارشناسی ارشد
انحلال قرارداد با تحقق شرط فاسخ کارشناسی ارشد
موانع نکاح در حقوق ايران و انگليس کارشناسی ارشد
مطالعه تطبيقي مسئوليت مدني دولت در قبال شهروندان دريافت کننده خون هاي آلوده در نظام حقوق ايران و فرانسه کارشناسی ارشد
مسوليت حقوقي مديران شرکتهاي تجاري در قانون تجارت و لايحه جديد ـ کارشناسي ارشد کارشناسی ارشد
تاثير غيبت بر اموال و حقوق غير مالي شخص کارشناسی ارشد
تاثير اعسار و ورشکستگي بر روابط مالي زوجين کارشناسی ارشد
مسئوليت حقوقي موسسات درمان ناباروري کارشناسی ارشد
حقوق و تعهدات انتقال گيرنده و انتقال دهنده در قانون پيش فروش ساختمان کارشناسی ارشد
بررسي مفهوم «سرمايه گذاري» در کنوانسيون ايکسيد کارشناسی ارشد
پایان نامه ارشد

«بررسی تطبیقی شرط ذخیره مالکیت»

رساله دکترا

«غرامت و خسارت ناشی نقض تعهد در قراردادهای سرمایه گذاری با تکیه بر رویه داوری های ایکسید»

کتاب
 • شرط ذخيره مالکيت - انتشارات دانشگاه علوم اسلامی رضوی - 1395
 • .«ايکسيد و نقض قرارداد سرمايه گذاري»، انتشارات دانشگاه علوم اسلامی رضوی ، 1396
مقالات
 • «بررسی تطبیقی شرط ذخیره مالکیت» ـ مجله تخصصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی، پاییز و زمستان 1389، شماره 14
 • .«شرط خیار در عقد ضمان» ـ مجله علمی پژوهشی آموزه های فقه مدنی، پاییز و زمستان 1390، شماره4
 • .«ضمانت اجرای ناشی از نقض شرط» ـ مجله علمی پژوهشی آموزه های فقه مدنی، بهار و تابستان 1391، شماره 5
 • .«تاریخچه و قلمرو حق حبس در فقه امامیه»، مجله علمی پژوهشی آموزه های فقه مدنی، پاییز و زمستان 1391، شماره6
 • .مقاله «مبدا محاسبه غرامت ناشی از نقض قرارداد سرمایه گذاری» کنفرانس بین المللی «تحول نوین در علوم انسانی» کشور مالزی