حجت الاسلام دکتر سید محسن موسوی فر

دکترای حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه علوم اسلامی رضوی
استادیار گروه حقوق

تلفن محل کار و فاکس: 05132224119 پست الکترونیکی:Dr.moosavifar@gmail.com نشانی: حرم مطهر، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، ساختمان شماره2

سوابق تحصیلی
نوع تحصیلات مقطع رشته حوزه / دانشگاه سال اخذ/ مدت
حوزوی سطح 4 خارج فقه و اصول حوزه علمیه مشهد 9 سال
دانشگاهی کارشناسی حقوق دانشگاه علوم اسلامی رضوی 1387
کارشناسی فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه علوم اسلامی رضوی 1378
کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه علوم اسلامی رضوی 1383
دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه علوم اسلامی رضوی 1393

اساتید

الف: دروس حوزوی: آیات عظام: سیدحسن مرتضوی، مصطفی اشرفی شاهرودی، سیدمحمد موسوی، رجبعلی رضا زاده، محمدهادی معرفت(ره)، صادق آملی لاریجانی، جواد مروی، سیدمحمدرضا حسینی آملی، سیدمصباح عاملی.

ب: دروس دانشگاهی آقایان دکتر سیدمصطفی محقق داماد، حسین میرمحمدصادقی، محمدعلی اردبیلی، محمدهادی صادقی، علی حسین نجفی ابرند آبادی، امیرحسین آبادی، عبدالرضا جوان جعفری، امیرخان سپهوند(ره.

دروس تدریسی
 • حقوق جزای اختصاصی(کارشناسی ارشد و کارشناسی).
 • حقوق جزای عمومی(کارشناسی ارشد و کارشناسی).
 • حقوق جزای بین الملل(کارشناسی ارشد)
 • جامعه شناسی کیفری (کارشناسی ارشد)
 • جرم شناسی(کارشناسی ارشد و کارشناسی).
 • حقوق اساسی.
 • بزهکاری اطفال
 • حقوق مدنی
 • اصول فقه(رسائل، اصول فقه، اصول استنباط، معالم الاصول).
 • فقه(مکاسب، شرح لمعه، مکاسب محرمه).
 • قواعد فقه(کارشناسی ارشد)
 • فقه سیاسی(فقه حکومتی)(کارشناسی ارشد)
 • دانش سیاسی
 • تاریخ سیاسی تحلیلی
 • ریشه های انقلاب اسلامی
 • تاریخ اسلام
 • ادبیات عرب (صرف، نحو و منطق).
مراکز تدریس
 • دانشگاه علوم اسلامی رضوی.
 • حوزه علمیه مشهد و نیشابور.
 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خراسان
 • جامعه المصطفی العالمیه
 • دانشگاه پیام نور.
 • مدرسه عالی نواب
 • دفتر تبلیغات اسلامی خراسان
 • مرکز مدیریت دولتی.
سوابق پژوهشی

پایان نامه ارشد

 • اضطرار و اکراه در حقوق جزای ایران و فقه امامیه

 

رساله دکترا

 • مبانی جرم انگاری ارتداد

 

مقالات

 • مسئولیت کیفری فعل غیر
 • واکاوی سقط جنین
 • سببیت
راهنمایی پایان نامه
عنوان پایان نامه مقطع / سطح حوزوی
بررسی مبانی فقهی و حقوقی اجرای علنی کیفر کارشناسی ارشد
بررسی نوآوریهای قانون مجازات اسلامی در کلیات کارشناسی ارشد
مشاوره پایان نامه
عنوان پایان نامه مقطع / سطح حوزوی
بررسی کفائت زوجین از دیدگاه مذاهب خمسه و حقوق سطح 3
نقش اخلاق در جرم انگاری و جرم زدایی کارشناسی ارشد
بررسی قواعد حاکم بر مجازاتهای حدی کارشناسی ارشد
بررسی فقهی و حقوقی اصول قانونی بودن مجازات در تعزیرات کارشناسی ارشد
کسب مقامها و جوائز علمی
 • رتبه اول آزمون ورودی در مقطع دکتری حقوق جزا و جرمشناسی سال 85
 • دانشجوی ممتاز و رتبه اول در سه دوره تحصیلی دکتری، کارشناسی ارشد و کارشناسی
 • رتبه اول آزمون ورودی کارشناسی سال 70
 • اخذ کمربند مشکی دان چهار در رشته کاراته.
 • احذ دفترچه ملی داوری در رشته کاراته.
سوابق مدیریتی و اجرایی
 • مسئول شورای مدرسه فضل بن شاذان 67تا72
 • عضو شورای فرهنگی دانشگاه علوم اسلامی رضوی از سال 90
 • عضو شورای مرکزی گزینش آستان قدس رضوی تا سال 87
 • مسئول هسته پذیریش و گزینش دانشجو دانشگاه علوم اسلامی رضوی از 77.
پایان نامه ارشد

اضطرار و اکراه در حقوق جزای ایران و فقه امامیه

رساله دکترا

مبانی جرم انگاری ارتداد

مقالات
 • مسئولیت کیفری فعل غیر
 • .واکاوی سقط جنین
 • .سببیت