داوود حیدری

کارشناس ارشد فلسفه و حکمت اسلامی دانشگاه تربیت مدرس تهران
استادیار گروه فلسفه و کلام اسلامی

تلفن محل کار و فاکس: 05132235951 پست الکترونیکی: heydari@razavi.ac.ir/dheidari4@gmail.com نشانی: حرم مطهر، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، ساختمان شماره2  

سوابق تحصیلی
نوع تحصیلات مقطع رشته حوزه / دانشگاه سال اخذ/ مدت
حوزوی سطح 4 فقه و اصول حوزه علمیه مشهد 4 سال
دانشگاهی کارشناسی فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه علوم اسلامی رضوی 1375
کارشناسی فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه علوم اسلامی رضوی 1375
کارشناسی مدیریت آموزشی دانشگاه پیام نور مشهد 1373
کارشناسی ارشد فلسفه و حکمت اسلامی دانشگاه تربیت مدرس تهران 1378
دروس تدریسی
  • کلام جدید.
  • فلسفه دین.
  • کلام قدیم.
  • فلسفه اسلامی.
  • منطق.
  • منطق گزاره ها.
  • فلسفه اخلاق.
  • تاریخ فرق.
مراکز تدریس
  • دانشگاه علوم اسلامی رضوی.
  • دانشگاه علوم حدیث.
  • مدرسه عالی شهید مطهری.
  • جامعه المصطفی العالمیه مشهد
  • دفتر تبلیغات اسلامی – مشهد
  • دانشگاه امام حسین (ع) مشهد
  • ​مجمع عالی حکمت اسلامی - مشهد
سوابق پژوهشی

پایان نامه ارشد

  • افعال الهی

 

رساله دکترا

  • آرای کلامی فیاض لاهیجی

 

کتب

  • آموزشهای دینی کوتاه مدت ویژه مبلغان دبیرستان خارج از کشور (5 جلد)
  • همکاری در " اصلاح الگوی مصرف از نگاه اسلام"
  • منطق استدلال
  • منطق گزاره‌ای

 

مقالات

  • (ترجمه) براهین سنتی متکلمان بر وجود خدا
  • نقش یولس در شکل گیری آیین مسیحیت
  • باورها و تأثیر آن در اصلاح الگوی مصرف
  • نقد رویکرد کارکردگرایانه در تعریف دین
  • نظریه قیاس ارسطویی از دیدگاه لوکاسیه ویچ
  • روابط منطقی بین گزاره های حملی در منطق ارسطویی

 

طرح های تحقیقاتی

  • همکاری در تهیه کتب آموزشهای دینی کوتاه مدت ویژه مبلغان و مربیان خاج از کشور، 1378
  • تهیه متن درسی منطق تخصصی، 1386
  • همکاری در طرح اصلاح الگوی مصرف در آموزه های دینی، 1388
مشاوره پایان نامه
عنوان پایان نامه مقطع / سطح حوزوی
نیازهای معنوی از نظر قرآن و برخی مکاتب عرفانی نو ظهور کارشناسی ارشد
شک و شکاکیت در فلسفه اسلامی حوزه
داوری بر داوریهای قطب الدین رازی در مباحث منطقی اشارات کارشناسی ارشد
کسب مقامها و جوائز علمی
  • احراز رتبه اول گروه انسانی ششمین دوره جشنواره علمی - پژوهشی فردوسی دانشگاه فردوسی مشهد.
  • احراز رتبه اثر برگزیده دومین فراخوان آثار پژوهشی حوزه علمیه خراسان 86.
سوابق مدیریتی و اجرایی
  • رئیس اداره آموزش دانشگاه علوم اسلامی رضوی75-72.
  • کارشناس آموزشی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی 77-76.
  • عضو کمیته راه اندازی دانشکده علوم حدیث سال 76.
  • معاون فرهنگی و دانشجویی دانشکده علوم حدیث 79-77.
  •  
  • معاون آموزشی دانشگاه علوم اسلامی رضوی 78-77.
  •  
  • مشاور آموزشی رئیس دانشگاه علوم اسلامی رضوی 79-78.
  • معاون پژوهشی دانشگاه علوم اسلامی رضوی 79 تاکنون.
عضویت در مراکز علمی و پژوهشی
  • همکاری با مجله تخصصی الهیات و حقوق دانشگاه علوم اسلامی رضوی از سال 80 با سمت عضو هیئت تحریریه.
  • همکاری با مجله اندیشه حوزه در سال 81 - 80 با سمت عضو هیئت تحریریه.
پایان نامه ارشد دانشگاهی

آرای کلامی فیاض لاهیجی

کتاب
  • آموزشهای دینی کوتاه مدت ویژه مبلغان دبیرستان خارج از کشور (5 جلد)
  • .همکاری در " اصلاح الگوی مصرف از نگاه اسلام"
  • .منطق استدلال
  • .منطق گزاره‌ای
مقالات
  • (ترجمه) براهین سنتی متکلمان بر وجود خدا
  • .نقش یولس در شکل گیری آیین مسیحیت
  • .باورها و تأثیر آن در اصلاح الگوی مصرف
  • .نقد رویکرد کارکردگرایانه در تعریف دین
  • .نظریه قیاس ارسطویی از دیدگاه لوکاسیه ویچ
  • .روابط منطقی بین گزاره های حملی در منطق ارسطویی
طرحهای تحقیقاتی
  • همکاری در تهیه کتب آموزشهای دینی کوتاه مدت ویژه مبلغان و مربیان خاج از کشور، 1378
  • .تهیه متن درسی منطق تخصصی، 1386
  • .همکاری در طرح اصلاح الگوی مصرف در آموزه های دینی، 1388