داوود حیدری

کارشناس ارشد فلسفه و حکمت اسلامی دانشگاه تربیت مدرس تهران
استادیار گروه فلسفه و کلام اسلامی

تلفن محل کار و فاکس: 05132235951 پست الکترونیکی: heydari@razavi.ac.ir/dheidari4@gmail.com نشانی: حرم مطهر، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، ساختمان شماره2  

سوابق تحصیلی
نوع تحصیلات مقطع رشته حوزه / دانشگاه سال اخذ/ مدت
حوزوی سطح 4 فقه و اصول حوزه علمیه مشهد 4 سال
دانشگاهی کارشناسی فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه علوم اسلامی رضوی 1375
کارشناسی فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه علوم اسلامی رضوی 1375
کارشناسی مدیریت آموزشی دانشگاه پیام نور مشهد 1373
کارشناسی ارشد فلسفه و حکمت اسلامی دانشگاه تربیت مدرس تهران 1378
دروس تدریسی
 • کلام جدید.
 • فلسفه دین.
 • کلام قدیم.
 • فلسفه اسلامی.
 • منطق.
 • منطق گزاره ها.
 • فلسفه اخلاق.
 • تاریخ فرق.
مراکز تدریس
 • دانشگاه علوم اسلامی رضوی.
 • دانشگاه علوم حدیث.
 • مدرسه عالی شهید مطهری.
 • جامعه المصطفی العالمیه مشهد
 • دفتر تبلیغات اسلامی – مشهد
 • دانشگاه امام حسین (ع) مشهد
 • ​مجمع عالی حکمت اسلامی - مشهد
سوابق پژوهشی

پایان نامه ارشد

 • افعال الهی

 

رساله دکترا

 • آرای کلامی فیاض لاهیجی

 

کتب

 • آموزشهای دینی کوتاه مدت ویژه مبلغان دبیرستان خارج از کشور (5 جلد)
 • همکاری در " اصلاح الگوی مصرف از نگاه اسلام"
 • منطق استدلال
 • منطق گزاره‌ای

 

مقالات

 • (ترجمه) براهین سنتی متکلمان بر وجود خدا
 • نقش یولس در شکل گیری آیین مسیحیت
 • باورها و تأثیر آن در اصلاح الگوی مصرف
 • نقد رویکرد کارکردگرایانه در تعریف دین
 • نظریه قیاس ارسطویی از دیدگاه لوکاسیه ویچ
 • روابط منطقی بین گزاره های حملی در منطق ارسطویی

 

طرح های تحقیقاتی

 • همکاری در تهیه کتب آموزشهای دینی کوتاه مدت ویژه مبلغان و مربیان خاج از کشور، 1378
 • تهیه متن درسی منطق تخصصی، 1386
 • همکاری در طرح اصلاح الگوی مصرف در آموزه های دینی، 1388
مشاوره پایان نامه
عنوان پایان نامه مقطع / سطح حوزوی
نیازهای معنوی از نظر قرآن و برخی مکاتب عرفانی نو ظهور کارشناسی ارشد
شک و شکاکیت در فلسفه اسلامی حوزه
داوری بر داوریهای قطب الدین رازی در مباحث منطقی اشارات کارشناسی ارشد
کسب مقامها و جوائز علمی
 • احراز رتبه اول گروه انسانی ششمین دوره جشنواره علمی - پژوهشی فردوسی دانشگاه فردوسی مشهد.
 • احراز رتبه اثر برگزیده دومین فراخوان آثار پژوهشی حوزه علمیه خراسان 86.
سوابق مدیریتی و اجرایی
 • رئیس اداره آموزش دانشگاه علوم اسلامی رضوی75-72.
 • کارشناس آموزشی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی 77-76.
 • عضو کمیته راه اندازی دانشکده علوم حدیث سال 76.
 • معاون فرهنگی و دانشجویی دانشکده علوم حدیث 79-77.
 •  
 • معاون آموزشی دانشگاه علوم اسلامی رضوی 78-77.
 •  
 • مشاور آموزشی رئیس دانشگاه علوم اسلامی رضوی 79-78.
 • معاون پژوهشی دانشگاه علوم اسلامی رضوی 79 تاکنون.
عضویت در مراکز علمی و پژوهشی
 • همکاری با مجله تخصصی الهیات و حقوق دانشگاه علوم اسلامی رضوی از سال 80 با سمت عضو هیئت تحریریه.
 • همکاری با مجله اندیشه حوزه در سال 81 - 80 با سمت عضو هیئت تحریریه.
پایان نامه ارشد دانشگاهی

آرای کلامی فیاض لاهیجی

کتاب
 • آموزشهای دینی کوتاه مدت ویژه مبلغان دبیرستان خارج از کشور (5 جلد)
 • .همکاری در " اصلاح الگوی مصرف از نگاه اسلام"
 • .منطق استدلال
 • .منطق گزاره‌ای
مقالات
 • (ترجمه) براهین سنتی متکلمان بر وجود خدا
 • .نقش یولس در شکل گیری آیین مسیحیت
 • .باورها و تأثیر آن در اصلاح الگوی مصرف
 • .نقد رویکرد کارکردگرایانه در تعریف دین
 • .نظریه قیاس ارسطویی از دیدگاه لوکاسیه ویچ
 • .روابط منطقی بین گزاره های حملی در منطق ارسطویی
طرحهای تحقیقاتی
 • همکاری در تهیه کتب آموزشهای دینی کوتاه مدت ویژه مبلغان و مربیان خاج از کشور، 1378
 • .تهیه متن درسی منطق تخصصی، 1386
 • .همکاری در طرح اصلاح الگوی مصرف در آموزه های دینی، 1388