حجت الاسلام دکتر محمد سلطانیه

عضو هیئت علمی گروه علوم اجتماعی

نشانی: حرم مطهر، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، ساختمان شماره2 تلفن محل کار و فاکس: 334 داخلی 05132218990 ایمیل : Ameli2000@gmail.co

سوابق تحصیلی
مقطع رشته حوزه / دانشگاه تاریخ دریافت مدرک عنوان پایان نامه
لیسانس (سطح 2) فقه و اصول حوزه علمیه قم 1389 -
فوق لیسانس (سطح 3) فقه و اصول حوزه علمیه قم 1391 حکم تکلیفی و قالب حقوقی اهداء جنین
دکتری (سطح 4 عمومی) فقه و اصول حوزه علمیه قم 1393 احکام و آثار اهداء جنین در فقه شیعه
دکتری (سطح 4 تخصصی) مطالعات اسلامی (زبان عربی) موسسه بین المللی مطالعات اسلامی 1395 عالمیه الثقافه الاسلامیه المفاهیم، الاستراتیجیه، الآلیات
فوق لیسانس علوم ارتباطات اجتماعی دانشکده صدا و سیما 1392 ظرفیت‏های جهانی شدن فرهنگ اسلام در ارتباطات بین فرهنگی
دکتری قرآن و علوم اجتماعی جامعه المصطفی (ص) 1397 -
فعالیت آموزشی
مقطع دروس تدریس شده سالهای تدریس دانشگاه محل تدریس
ليسانس فقه (اللمعه الدمشقیه) 1384/ 1385 مدرسه علمیه معصومیه
ليسانس مکالمه عربی 1387/1388 مدرسه علمیه معصومیه
ليسانس مکالمه عربی 1389 مدرسه علمیه معصومیه
ليسانس تاریخ ادیان (به زبان عربی) 1394 جامعه المصطفی قم
ليسانس فقه (اللمعه الدمشقیه) 1394 جامعه المصطفی قم
فوق ليسانس فقه (مکاسب) 1386 مدرسه علمیه معصومیه
فوق ليسانس مکالمه عربی 1386 جامعه العلوم الاسلامیه (وابسته به المصطفی)
فوق ليسانس حقوق اسلامی تطبیقی 1393 دانشگاه قم
فوق ليسانس قواعد فقه 1392-93-94 دانشگاه قم
فوق ليسانس متون فقه (لمعه و مکاسب) 1393-94-95-96 دانشگاه قم
فوق ليسانس آیات الاحکام 1394-95 دانشگاه قم
فوق ليسانس اصول فقه 1394-1395 دانشگاه قم
فوق ليسانس تاریخ ادیان 1395 موسسه علوم انسانی(جامعه المصطفی)
فوق ليسانس مبانی جامعه شناسی 1395 دانشگاه علوم و معارف(به زبان عربی)
فوق ليسانس جامعه شناسی دین 1395 دانشگاه علوم و معارف(به زبان عربی)
فوق ليسانس مدیریت فرهنگی 1395 دانشگاه علوم و معارف(به زبان عربی)
فوق ليسانس روش تحقیق 1395 دانشگاه علوم و معارف(به زبان عربی)
فوق ليسانس جهانی شدن و فرهنگ 1395 دانشگاه علوم و معارف(به زبان عربی)
فوق ليسانس نظریات جامعه شناسی 1395 دانشگاه علوم و معارف(به زبان عربی)
فوق ليسانس روش تدوین پایان نامه 1395 چهار کارگاه عملی
فعاليت هاي پژوهشي

کتب تالیف شده

 • کلیات و مبانی علم رجال انتشارات بین الحرمین 1392
 • اهداء جنین و قالب حقوقی آن انتشارات مجد 1396

 

کتب ترجمه شده

 • شهرزاد (از توفیق حکیم) نسیم کوثر 1390
 • قواعد فقه (2) همراه با تطبیق قانونی انتشارات میزان 1390

 

کتب در دست چاپ

 • تقریر درس خارج فقه کتاب طهارت آیت الله سید کاظم مصطفوی -
 • ترجمه کتاب فلسفات الاعلام المعاصره فی ضوء المنظور الاسلامی گروه ترجمه -

 

مقالات

 • قالب حقوقی اهداء جنین در زنان همایش بین المللی فلسفه حقوق زن در اسلام 1391
 • ظرفیت‏های جهانی شدن فرهنگ اسلام (وحدت فرهنگی امت اسلام) همایش بین المللی امت اسلامی؛ مبانی و مولفه‏ها 1392
 • جهانی شدن اسلام؛ ابعاد و پتانسیل‏ها نشریه پژوهشنامه ادیان (علمی پژوهشی) 1393
 • عرف و نقش استقلالی و آلی آن در استنباطات فقهی و حقوقی نشریه مطالعات اصول فقه امامیه (علمی پژوهشی) 1395
 • بینه و تعارض آن در بینه داخل و خارج نشریه مطالعات فقه امامیه (علمی ترویجی) 1395

 

فعالیت های زبانی

 • تسلط کامل به زبان عربی (دوره عالی) آشنایی درحد گفتگو عادی(زبان انگلیسی) - دوره تخصصی ترجمه عربی - مدرک تافل عربی (توفل) -

 

ارزیاب علمی

 • ارزیابی بیش از 100 مقاله و پایان نامه در جشنواره بانوی کرامت، پژوهش گروهی رشد و علامه حلی 95-96

 

راهنمایی، مشاوره و داوری

 • بیش از 15 پایان نامه در حوزه علمیه قم با موضوعات فقهی در جامعه المصطفی با موضوعات جامعه شناسی 95-96
مسئولیت اجرایی، طرحها، پروژه‏ها و پايان نامه‏ ها

طرحها و پروژه هاي مهم

 • از اعضاء ناظرین بر انتخابات شورای نگهبان در چندین سال مختلف -
 • ادمین صفحه اخبار سایت ابنا مرکز جهانی اهل بیت (ع)
 • کارشناس مرکز مشاوره و پاسخکویی به سوالات دینی کارشناس بخش اعتقادات وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی
 • سفرهای تبلیغی و فرهنگی داخل و خارج از کشور - به شهرها و کشورهای مختلف
 • سرپرست گروه آموزشی زبان عربی به لبنان ­- زبان‏آموزان مدرسه علمیه معصومیه (س)

 

امور اجرایی

 • دبیر آموزشی پژوهشی گروه جامعه شناسی فرهنگ به صورت قرادادی دانشگاه علوم و معارف وابسته به جامعه المصطفی (زبان عربی)
 • مدیر اداره ارتقاء - برگزاری دوره‏‏های آموزشی مهارتی
 • مدیر کل امور دانش آموختگان مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران
کتب تالیف شده
 • کلیات و مبانی علم رجال
 • .اهداء جنین و قالب حقوقی آن
کتب ترجمه شده
 • شهرزاد (از توفیق حکیم)
 • .قواعد فقه (2) همراه با تطبیق قانونی
مقالات
 • قالب حقوقی اهداء جنین در زنان
 • .ظرفیت‏های جهانی شدن فرهنگ اسلام (وحدت فرهنگی امت اسلام)
 • .جهانی شدن اسلام؛ ابعاد و پتانسیل‏ها
 • .عرف و نقش استقلالی و آلی آن در استنباطات فقهی و حقوقی
 • .بینه و تعارض آن در بینه داخل و خارج