فراخوان

فراخوان کتاب سال دانشجویی سال 1399 علی جانفزا سه شنبه, ۱۳۹۹/۰۳/۲۷ - ۱۰:۱۲
۱۳۹۹-۰۳-۲۷
فراخوان کتاب سال دانشجویی اعلام شد ، ارسال کتاب ها تا پایان تیرماه 99
همایش تحقیقات علمی در مطالعات علوم انسانی در عراق و کشورهای منطقه علی جانفزا سه شنبه, ۱۳۹۹/۰۳/۲۷ - ۱۰:۰۰
۱۳۹۹-۰۳-۲۷
همایش علمی تحقیقات علمی در مطالعات علوم انسانی به همت دانشگاه کوفه برگزار می شود