مجلات

۱۳۹۲-۰۸-۰۹
این نشریه تا پیش از این بصورت یکی از ویژه نامه های مجله تخصصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی (الهیات و حقوق) منتشر می شد. با توجه به لزوم اخذ درجه علمی برای این نشریه مجله مذکور بصورت دو فصلنامه و زیر نظر سردبیر و اعضای هیئت تحریریه مستقل شروع به انتشار…
۱۳۹۲-۰۸-۰۹
مجله علمی پژوهشی آموزه های فقه مدنی از نشریات علمی دانشگاه علوم اسلامی رضوی در رشته فقه می باشد که تا پیش از این بصورت یک ویژه نامه از مجله تخصصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی(الهیات و حقوق) منتشر می شد. با توجه به ضرورت انتشار این نشریه بصورت علمی…
۱۳۹۲-۰۸-۰۹
مجله علمی پژوهشی آموزه های حقوق کیفری یکی از نشریات پژوهشی دانشگاه علوم اسلامی رضوی است که به مدیرمسئولی حجت الاسلام والمسلمین محمدباقر فرزانه و سردبیری دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی منتشر می شود.
۱۳۹۲-۰۸-۰۹
از بایستگیهای مهم هر مرکز علمی، انتشار نشریات تخصصی است که در آن به آرا و نظرات اساتید و فضلای رشته مورد نظر پرداخته شود. به همین منظور دانشگاه علوم اسلامی رضوی نخستین شماره مجله تخصصی خود را با هدف انعکاس تازه ترین پژوهشهای علوم قرآن و حدیث، حقوق،…