مصاحبه

۱۳۹۹-۱۲-۰۷
ویروس منحوس کرونا بسیاری از فعالیتها را از جمله فعالیتهای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی را با مشکل مواجه کرد هرچند شیوع کرونا بسیاری از برنامه های عادی هر مجموعه را با مشکل مواجه نمود ولی فرصتهایی را برای انجام کارهایی که در حالت عادی با مشکل مواجه…
۱۳۹۸-۰۷-۲۱
یکی از مراحل ارتقای اعضای هیئت علمی یا شروط دفاع از رساله های مقطع دکتری چاپ مقاله در نشریات علمی خصوصاً نشریات علمی پژوهشی، isi، isc و علمی ترویجی است. از سوی دیگر یکی از شاخص های ارتقای دانشگاه ها، موسسات آموزش عالی و انجمن های علمی نیز انتشار…
۱۳۹۶-۰۵-۱۷
مصاحبه با حجت الاسلام دکتر علی خیاط، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم اسلامی رضوی
۱۳۹۶-۰۲-۲۶
مصاحبه با دکتر امامی معاونت آموزشی دانشگاه علوم اسلامی رضوی
۱۳۹۶-۰۲-۲۷
مصاحبه با ریاست دانشگاه حجة الاسلام و المسلمین فرزانه
۱۳۹۶-۰۴-۰۷
دانشجویان دانشگاه علوم اسلامی رضوی در نگاه دکتر نجفی ابرند آبادی
۱۳۹۶-۰۵-۱۷
ورود به این دانشگاه برای خیلی ها آرزوست و برای خیلی ها دور از ذهن، برای پاسخ به این سؤال به سراغ حجت الاسلام دکتر سید محسن موسوی فر، مسئول هسته پذیرش و گزینش و دانشجو در دانشگاه اسلامی رضوی می رویم تا از نزدکی با هفت خوان ورود به این دانشگاه بیش…
۱۳۹۶-۱۱-۲۳
محسن اسدی موحد دانشجوی کارشناسی علوم قرآنی و حدیث دانشگاه علوم اسلامی رضوی و یکی از جوان ترین مبلغان عرصه بین الملل از تجربیات خود در تبلیغ می گوید
۱۳۹۶-۱۲-۲۹
تهیه و تنظیم: روابط عمومی دانشگاه علوم اسلامی رضوی اشاره: بعد از سالها وقفه اعزام دانشجویان مبلغ زبان دان به خارج از کشور تابستان گذشته یکی از دانشجویان قدیمی اعزام شده که هم اکنون در کسوت عضو هیئت علمی دانشگاه خدمت می کند به دعوت سازمان فرهنگ و…