گروه های آموزشی

۱۳۹۸-۰۲-۱۲
گروه آموزشی علوم قرآن وحدیث گروه آموزشی فقه و مبانی حقوق اسلامی گروه آموزشی فلسفه و کلام اسلامی گروه آموزشی تاریخ گروه آموزشی حقوق گروه آموزشی دروس عمومی و پایه گروه آموزشی ادبیات عرب گروه آموزشی زبان انگلیسی گروه آموزشی اقتصاد گروه…
۱۳۹۲-۰۸-۰۷
گروه آموزشی علوم قرآن وحدیث گروه آموزشی فقه و اصول گروه آموزشی فلسفه و کلام اسلامی  گروه  آموزشی تاریخ…
۱۳۹۲-۰۸-۰۸
مدیر گروه        حجت الاسلام محمد میرزایی دانشجوی دکترای علوم قرآنی و حدیث دانشگاه علوم اسلامی رضوی تلفن: 05112218990 داخلی 308…
۱۳۹۲-۰۸-۰۸
مدیر گروه        حجت الاسلام رامین گلمکانی سطح چهار حوزه علمیه خراسان تلفن:  309 داخلی 05112218990 پست الکترونیکی:  نشانی: حرم مطهر - دانشگاه علوم اسلامی رضوی - ساختمان شماره 2…