بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی

کرسی نظریه پردازی انقلاب اسلامی و تمدن سازی در پرتو پایداری و امداد های غیبی حجت حسین زاده … یکشنبه, ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ - ۱۵:۰۴
۱۳۹۸-۰۹-۱۰
کرسی نظریه پردازی انقلاب اسلامی و تمدن سازی در پرتو پایداری و امداد های غیبی با تاکید بر بیانیه گام دوم انقلاب ارائه دهنده حجت الاسلام دکتر سید مهدی احمدی نیک (استادیار گروه فقه دانشگاه علوم اسلامی رضوی) اساتید ناقد : حجت الاسلام غلام نبی گلستانی (استاد حوزه و دانشگاه) خجت الاسلام دکتر محمد میرزایی (استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه علوم اسلامی رضوی) دوشنبه 11 آذر 1398 ساعت 12 ظهر سالن