دکتر طوبی کرمانی

مراسم معرفی سرپرست واحد خواهران حجت حسین زاده … سه شنبه, ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ - ۱۱:۳۰
۱۳۹۸-۰۹-۰۵
آلبوم تصویری
مراسم معرفی سرپرست واحد خواهران در این مراسم خانم دکتر طوبی کرمانی به عنوان سرپرست واحد خواهران دانشگاه علوم اسلامی رضوی معرفی شد.